Facebook

Poradna


Zaměstnanavatel mi chce proplatit jen 4 hodiny v rámci propustky

Vloženo: 03.04.2015 (09:18:55)

OTÁZKA

Dobrý den,

potřebovala bych si vzít v práci propustku, nadřízený mi řekl, že mi ale proplatí pouze 4 hodiny, a když se nestihnu vrátit do té doby, tak mám neplacené volno. Ale v zákoně se nikde nepíše, kolik hodin je proplacených, píše se, že propustka je na dobu nezbytně nutnou proplácena a nejblíže jeho pracovišti. Ale firmu mám v Bolaticích, děláme pouze ranní směny, a objednaná jsem byla na plicní v Opavě a vyšetření bylo v ranních hodinách. A než autobusem dojedu do Opavy, než mě vyšetří a přijedu zpět tak i když jsem spěchala, tak za 4 hodiny se to prostě nedá stihnout. Takže zbytek mám jako neplacené volno, to se tak smí dělat, aby propláceli jen 4 hod., i když se to nedá stihnout? A dále, když mi dala neplacené volno, tak to jako musím na pojišťovnu, abych si doplatila 1 den zdravotní? Děkují za odpovědi. Na shledanou

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, s níž se na nás obracíte. Ve svém mailu píšete, že byste si potřebovala vzít propustku na návštěvu k lékaři, avšak Váš nadřízený Vám sdělil, že Vám proplatí pouze 4 hodiny. Návštěva lékaře ale dle Vás bude trvat déle a vedoucí Vám na zbytek času dá neplacené volno. Ptáte se, zda je toto možné a zda když dostanete neplacené volno, musíte na pojišťovnu, abyste si doplatila zdravotní pojištění.

Návštěva lékaře je zákoníkem práce stanovena jako důležitá osobní překážka v práci, za kterou zaměstnanci náleží jak pracovní volno, tak náhrada mzdy. Jak správně píšete, zákon neuvádí přesnou dobu, kterou můžete strávit u lékaře. Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout. Současně platí, že pracovní volno s náhradou mzdy zaměstnavatel poskytne pouze v případě, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Pokud místo výkonu lékařského ošetření není nejbližší a není tedy provedeno v nejbližším zdravotnickém zařízení, i tehdy máte podle zákoníku práce nárok na pracovní volno, ovšem náhrada mzdy Vám v tomto případě přísluší jen za dobu, kterou byste strávili v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnavatel nemůže paušálně stanovit, na kolik hodin maximálně poskytne zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Vždy musí individuálně zhodnotit situaci zaměstnance a maximálně může požadovat po zaměstnanci, aby doložil, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu zaměstnance.

Zaměstnavatel také nemůže zaměstnance nutit, aby si jako ošetřujícího lékaře zvolil tzv. závodního lékaře a není oprávněn zaměstnanci určovat, zda se bude jednat o lékaře nejblíže pracovišti nebo trvalému bydlišti. Volbu lékaře provádí zaměstnanec.

Pokud je zaměstnanec na doporučení ošetřujícího lékaře vyšetřen u specialisty, náleží mu placené volno za celou dobu trvání této překážky, i kdyby se jednalo o zdravotnické zařízení, které nesplňuje podmínku blízkosti ať už místu bydliště nebo pracoviště. Bohužel nejsme schopni posoudit, zda vyšetření v plicní ambulanci může být považováno za vyšetření u specialisty.

Ne ve všech případech vyšetření či ošetření však náleží pracovní volno s náhradou mzdy. Například nenáleží při vyšetření zaměstnance na základě požadavku pojišťovny, při vyšetření, které zaměstnanec potřebuje pro povolení výkonu určitého sportu nebo pro získání řidičského průkazu. V těchto případech je možné vyšetření provést mimo pracovní dobu.

Nezmiňujete se, odkud pocházíte, tedy kde máte místo bydliště. Sdělujete, že pracujete v Bolaticích a jako místo bližší dle pracoviště může Váš zaměstnavatel brát plicní ambulanci v Hlučíně. Ale jak je již výše zmíněno, záleží na individuální situaci (výjimkou je vyšetření u specialisty na doporučení ošetřujícího lékaře).

Co se týče placení zdravotního pojištění, tak za neplacené volno, trvající kratší dobu než jeden celý kalendářní den, se pojistné neodvádí.

S pozdravem

Poradci OP

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace