Facebook

Poradna


Podpora v nezaměstnanosti - náhradní doba zaměstnání

Vloženo: 12.08.2013 (08:48:57)

OTÁZKA

Stručný popis problému

Měla jsem pracovní poměr na dobu neurčitou jako lékárenský magistr. Dne 22.7.2010 se mi narodilo dítě. Rodičovskou dovolenou jsem měla do 22.7.2013, pracovní poměr jsem ukončila dohodou z důvodu péče o dítě do věku 4 let 23.7.2013 a  24.7.2013 jsem se byla zaevidovat na Úřadě práce. V době rodičovské dovolené jsem pracovala pouze na DoPP, kterou jsem ukončila také k 23.7.2013. Na ÚP mi sdělili, že nemám nárok na podporu ve výši 65% mého vyměřovacího základu z posledního zaměstnání, ale pouze na minimální podporu 3 300,-Kč.


Dotaz na naši poradnu:

Chci se zeptat, zda je jejich rozhodnutí správné, nebo jestli mám nárok na podporu v plné výši.

ODPOVĚĎ

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, se kterou se obracíte na naši organizaci.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal ve Vašem případě zaměstnáním, příp. započtením náhradní doby zaměstnání, dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterých dosáhl v posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden měsíc.

Osobní péče o dítě do 4 let je považována za náhradní dobu zaměstnání. Bohužel z Vašeho popisu situace vyplývá, že poslední tři roky plníte potřebné podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti v rámci oné osobní péče o dítě, tedy náhradní dobou zaměstnání, pokud jste ovšem v rámci DoPP nebyla důchodově pojištěna, což by bylo možné v případě, že Váš příjem z DoPP byl alespoň 10 000 Kč.

Pokud tomu tak je, tak je ono rozhodné období nároku na podporu splněno započtením náhrady doby zaměstnání, a tato doba byla v rozhodném období dobou poslední a posuzuje se proto jako poslední zaměstnání. V takovém případě činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek, další dva měsíce ve výši 0,12 násobku, po zbývající částku ve výši 0,11 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství na za 1. -3. čtvrtletí roku 2012.

Pokud výše uvedené odpovídá Vaší situaci, mělo by skutečně být rozhodnutí úřadu práce v pořádku.

Jen nás zarazila výše Vaší podpory, uvádíte částku 3300 Kč, dle portálu MPSV by výše za první dva měsíce měla být 3 662 Kč. Zkuste se tedy zeptat příslušného pracovníka úřadu práce na způsob výpočtu Vaší výše podpory. Je však možné, že údaje MPSV jsou zastaralé.

Jen uvádíme, že i přes naše vyjádření máte při nesouhlasu s rozhodnutím úřadu práce právo se proti rozhodnutí odvolat a vyčkat na vyjádření a rozhodnutí nadřízeného orgánu.

Můžete se také pokusit obrátit na Call centrum MPSV, tel: 844 844 803, kde se můžete také nezávisle dotázat.

S pozdravem

OP Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace