Facebook

Poradna


Musím nahlásit zaměstnavateli, že nechci prodloužit pracovní smlouvu?

Vloženo: 27.08.2014 (15:31:29)

OTÁZKA

Stručný popis problému:

Dobrý den. Mám se zaměstnavatelem uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou (do 31.12.2014). Jsem si jistá, že mi bude chtít smlouvu prodloužit. Já však nemám zájem. Obávám se ale, že až mu svůj záměr, odejít, oznámím, budu mít potíže. (Zde běžná praxe).

 

Dotaz na naši poradnu:

Kolik dnů dopředu musím oznámit, že prodloužení nechci? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, se kterou se obracíte na naši organizaci.

Uvádíte, že máte se zaměstnavatelem uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou. Ptáte se, kolik dnů dopředu musíte oznámit, že nemáte zájem na prodloužení smlouvy.

Dle zákoníku práce, mimo jiné možnosti ukončení pracovní poměru, pracovní poměr končí také uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Zákoník neurčuje žádnou lhůtu, dokdy by měl jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec sdělit, že o prodloužení pracovního poměru nemá zájem.

Je na obou stranách, aby si rozhodly a dohodly se, zda pracovní poměr bude či nebude prodloužen. V jaké časovém předstihu (dva měsíce, na poslední chvíli apod.) si toto ujasní, již zákon nijak neřeší. Nejste tedy povinna jednostranně dopředu v určité lhůtě zaměstnavateli hlásit, že už u něj pracovat po uplynutí doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán, nechcete.

Pokud se však sám zaměstnavatel bude doptávat, zda budete mít zájem o prodloužení či s Vámi přímo počítá a hned např. předloží dodatek, kterým dojde k prodloužení doby pracovního poměru, pak byste zaměstnavateli měla oznámit, že o prodloužení nemáte zájem, příp. že dodatek nemáte v úmyslu podepsat a že by si za Vás měl hledat náhradu.

Nevíme, co máte na mysli tím, že budete mít potíže. Zaměstnavatel by se měl chovat stejně po celou dobu pracovního poměru (práva a povinnosti zaměstnanci i zaměstnavatele jsou zde po celou dobu pracovního poměru) bez ohledu na to, zda jste nováček, či Vám zda dva dny pracovní poměr končí.

S pozdravem

OP Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace