Facebook

Poradna


Můj zaměstnavatel je v insolvenci

Vloženo: 25.05.2012 (14:44:25)

OTÁZKA

Firma u které mám smlouvu na DPP je od pondělí v insolvenci. Nezaplatila mi poslední dvě mzdy za březen a duben a také začátek května. Ukončenou smlouvu nemám. Výpověď jsem nestihl podat a pokud zašlu výpověď na sídlo do Prahy, pravděpodobně mi ji nikdo nepotvrdí.

Jak je mohu vymáhat? Musím podávat žalobu nebo stačí, když se přihlásím k insolvenčnímu řízení pomocí přihlášky jako věřitel. Musím mít ukončenou smlouvu? Děkuji za informace.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru, se kterou se obracíte na naši organizaci.

Uvádíte, že Vám nebyla řádně uhrazena výplata (odměna) za měsíc březen, duben a květen, a že firma, se kterou máte uzavřenou smlouvu o provedení práce je od pondělí v insolvenci.  Z toho usuzujeme, že na tuto firmu byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Máte v zásadě dvě možnosti, jak dlužnou odměnu vymoci. Buď uplatníte svou pohledávku (dlužnou odměnu) v insolvečním řízení nebo můžete postupovat podle zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Dle tohoto zákona je možné své mzdové nároky uplatnit u kteréhokoli úřadu práce, o nároku poté rozhoduje místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má zaměstnavatel:
-         sídlo, pokud je právnickou osobou
-         místo podnikání, pokud je fyzickou osobou
-         bydliště, pokud je fyzickou osobou a nemá místo podnikání.

Touto formou se zaměstnanec může domoci vyplacení splatných mzdových nároků pouze za 3 měsíce. Je třeba posoudit, zda jsou již všechny Vámi požadované odměny splatné – jestli již vypršela lhůta, do které měly být vyplaceny. Máme za to, že odměna za květen ještě splatná zřejmě nebude. V rámci dohody o provedení práce je možné u úřadu práce uplatnit jen takové mzdové nároky, které v jednotlivých měsících byly vyšší než 10 000,-Kč.

Úřad práce však může uspokojit mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči jednomu a témuž zaměstnavateli v období 1 roku pouze jednou – není možné uplatňovat např. jen splatnou (jsou-li již skutečně splatné) odměnu za březen a duben a např. v červnu (nebo později až bude splatná) dlužnou odměnu za květen. Buď tedy počkáte až budou odměny za všechny měsíce splatné, nebo např. budete uplatňovat dlužnou odměnu za březen a duben (jsou-li již splatné) u úřadu práce a dlužnou odměnu za květen uplatníte v rámci insolvenčního řízení – viz níže.

Žádost o uspokojení mzdových nároků je vhodné podat na předepsaném formuláři, který je k dispozici na www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence nebo si jej můžete vyžádat na kterémkoli úřadu práce. K žádosti je třeba doložit své mzdové nároky – k tomuto slouží další formulář, který najdete na uvedených internetových stránkách či přímo na úřadu práce.

Je třeba upozornit, že mzdové nároky můžete u úřadu práce uplatnit jen ve lhůtě 5 měsíců a 15 dnů ode dne zveřejnění insolvenčního návrhu na příslušném úřadu práce.

Výše uvedené informace jsou obecné, pro bližší informace k vymáhání dlužné odměny tímto způsobem ve Vaší konkrétní situaci, se můžete obrátit na kterýkoli úřad práce.

Druhou možností, jak můžete svou pohledávku (dlužnou odměnu) vymáhat, je skutečně její přihlášení v rámci insolvenčního řízení. Dle insolvenčního zákona platí, že neuplatní-li dlužníkův zaměstnanec svou pohledávku v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z daňové evidence. Uplatnění Vaší pohledávky v rámci insolvenčního řízení je vhodné v případě, že může být výše pohledávky sporná (dle účetnictví zaměstnavatele bude vycházet jiná výše dlužné odměny než dle Vašich požadavků) nebo v případě pochybností o tom, zda má insolvenční správce dostatek podkladů k určení výše Vaší pohledávky. Povinně tedy svou pohledávku přihlašovat nemusíte – následně bude přiznána dle podkladů zaměstnavatele, pokud ji nepřihlásíte v jiné výši.

Přihlášku své pohledávky v rámci insolvenčního řízení lez podat příslušnému krajskému soudu pouze na předepsaném formuláři, který je k dispozici na www.insolvencni-zakon.justice.cz, kde naleznete i podrobnější informace k tomuto postupu.

Pro jednotlivá insolvenční řízení je ustanoven insolvenční správce. Na toho se můžete rovněž obrátit za účelem řešení Vaší pohledávky. Kontakt na daného insolvenčního správce najdete v insolvenčním rejstříku.

Lhůta pro podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení běží od okamžiku, kdy je v insolvenčním rejstříku zveřejněno zahájení insolvenčního řízení a končí v době vymezené v rozhodnutí soudu o úpadku. Lhůta je konečná a není možné ji prodlužovat a dodatečně přihlašování se nepřipouští. V rámci insolvenčního řízení lze přihlásit i pohledávku nesplatnou. Pracovněprávní pohledávky jsou hrazeny v plné (prokázané) výši.

Pokud byste nestihl svou pohledávku uplatnit u úřadu práce nebo pokud by došlo k zastavení insolvečního řízení, mohl byste se domáhat dlužné odměny v rámci žaloby v občanskoprávním řízení.

Ve svém e-mailu se ještě dotazujete, zda musíte mít ukončenou smlouvu o provedení práce než budete svou pohledávku vymáhat. K tomuto sdělujeme, že pro uplatnění kteréhokoli postupu k vymáhání dlužné odměny, nemusíte mít smlouvu ukončenou.

S pozdravem

Poradci Občanské poradny Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace