Facebook

Poradna


Máme právo na vrácení peněz za kroužek, který zcela neproběhl?

Vloženo: 23.09.2020 (10:05:40)

OTÁZKA

Dobrý den,obracím se na vás s dotazem ohledně situace Covid versus zájmový kroužek syna v mateřské školce. Ten jsme zaplatili, ale v situaci, která nastala díky Coviduse neuskutečnily všechny dopředu zaplacené lekce. Nyní nám odmítli vrátil část financí za neodebrané lekce. Smlouvu ke kroužku nemáme. Jak v tomto dal postupovat? Jedná se o kurz za 1.800,-

Jak dále v dané situaci postupovat? Máme právo na vrácení svých peněz?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se obrátila na naši organizaci.

Uvádíte, že z důvodu situace ohledně šíření onemocnění COVID-19 se neuskutečnily všechny lekce kroužku syna, který jste zaplatili v mateřské škole. Bylo vám odmítnuto vrácení peněz za neodebrané lekce. Dotazujete se, jak dále v dané situaci postupovat, zda máte právo na vrácení peněz.

Máme za to, že v současné době je stále nejednotný přístup různých subjektů v této věci a situace se řeší zejména vzájemnou dohodou.

Obecně lze říci, že pokud někomu nebyla poskytnuta služba, kterou si objednal a předem zaplatil, pak má právo na vrácení uhrazené částky (či poměrné částky, pokud služba byla poskytnuta částečně).

Je třeba připustit, že k neplnění zaplaceného kroužku ze strany mateřské školy nedošlo z jejich vůle ani kvůli porušení jejich povinností, nýbrž v důsledku nařízených opatření souvisejících s epidemiologickou situací, kdy takovéto situace lze obecně zahrnout pod tzv. „vyšší moc“. Jedná se o mimořádné a nepředvídatelné překážky, které vznikly nezávisle na vůli kohokoli – v tomto případě mateřské školy, jakožto pořadatele kroužku.

Uvádíte, že nemáte smlouvu od kroužku. Domníváme se tak, že nebyla sepsána písemná smlouva o poskytnutí kroužku, nicméně k uzavření takovéto smlouvy došlo jednáním vaším a jednáním školky – školka kroužek nabídla, vy jste nabídku přijali a uhradili požadovanou cenu. Předpokládáme, že přitom nebyly sjednány bližší podmínky o tom, jak se bude postupovat v případě nečekaných událostí. Za zrušené kroužky by však obecně měla být poskytnutá náhrada, která je možná v penězích či v jiné formě – např. náhradní termíny neodebraných lekcí, převod částky na jiný kroužek, který je možné absolvovat atd. 

 

Je tak otázkou, zda je možné se v případě, kdy školka peníze nevrátí, domluvit na jiné formě náhrady za kroužek.

 

Máme za to, že je vhodné vyzvat školku písemnou formou k vrácení peněz, případně k uzavření dohody o jiném čerpání zaplacené částky. Pokud vedení dané školky na nic z toho nepřistoupí, je možné se obrátit na zřizovatele školky.

 

Pokud ani přesto nebude věc řešena k vaší spokojenosti a budete trvat na vrácení peněz, pak by nezbylo, než věc řešit soudní cestou. Jak jsme již výše uvedli z důvodu nejednotnosti postupu v takovéto situaci, nelze předvídat míru úspěšnosti v  případném sporu a skutečně je vhodné využít možností k uzavření dohody.

 

Pokud pořadatelem kroužku byl jiný subjekt než daná mateřská škola, pak je třeba se obracet přímo na daného pořadatele.

 

S pozdravem

 

Mgr. Radana Plevová, sociální pracovník Občanské poradny Opava