Facebook

Poradna


Mám právo na to, aby mi zabavené věci exekutoři přivezli zpět?

Vloženo: 04.01.2017 (15:01:50)

OTÁZKA

Obývám se svoji matkou, na kterou byla uvalena ex. stejný byt. Když přišli exekutoři, tak zabavili i moje věci (jak osobní, tak určené k podnikání). Požádala jsem o vyškrtnutí ze soupisu věcí a bylo by vyhověno. Problém je v tom, že pocházím z Liberce a věci mi zabavila exekutorská komora Šumperk. Jsem těhotná v 7. měsíci a nemám auto a ani jiný dopravní prostředek jak si pro věci dojet. Jak mám postupovat, aby mi věci zpátky poslali poštou nebo přivezli domů? Nebo jaké mám další možnosti jak získat věci zpět? Děkuji za odpověď

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, s níž jste se obrátila na naší poradnu. Ve svém emailu uvádíte, že Vám byly exekučně zabaveny věci pro dluhy Vaší matky. Na Váš návrh byly vyškrtnuty ze soupisu, ovšem uvádíte, že exekutorský úřad, který Vám věci zabavil je daleko od Vašeho bydliště, a Vy nemáte prostředky na to, abyste si mohla pro své věci dojet. Ptáte se, jak máte nyní postupovat, abyste dostala věci zpět.

K vyškrtnutí věcí ze soupisu uvádí exekuční řád ve svém ustanovení § 68 odst. 7) následující: byla-li věc zajištěná vyškrtnuta ze soupisu nebo vyloučena z výkonu rozhodnutí, exekutor věc bez zbytečného odkladu předá navrhovateli na místě, kde ji zajistil, nedohodne-li se s navrhovatelem jinak. Neposkytne-li navrhovatel exekutorovi potřebnou součinnost při předávání věci, věc se navrhovateli předá v sídle exekutora.

Z daného ustanovení tak vyplývá, že exekutor je ze zákona povinen Vám věci předat v místě, kde je sepsal, nebylo-li mezi Vámi dohodnuto jinak a to bez zbytečného odkladu.

Pokud exekutor nečiní žádné kroky k tomu, aby Vaše zabavené věci vrátil, doporučujeme jej písemně vyzvat k tomu, ať tak učiní a to s odkazem na ustanovení § 68 odst. 7) zákona č. 120/2001 Sb., Exekučního řádu. Předpokládáme, že z Vaší strany bude splněna výše uvedená potřebná součinnost při předání věcí např. dohodnete se na datu, čase atp.

V příloze Vám zasíláme znění daného ustanovení.

S pozdravem

Veronika Prchalová, DiS.

sociální pracovník Občanské poradny

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace