Facebook

Poradna


Jsem povinen hradit daň z příjmu při prodeji pozemku s rozestavěnou stabou, který vlastním méně než 5 let?

Vloženo: 08.10.2020 (11:40:30)

OTÁZKA

Dobrý den, v současné době prodáváme z důvodu rozvodu pozemek s rozestavěnou (hrubou) stavbou rodinného domu. Chtěl bych se zeptat, jak je to s placením daně z příjmu, jelikož se jedná o rozestavěný dům, nikdy jsme v něm nebydleli (ale za tímto účelem byl stavěn). Pořizovací cena pozemku byla před 4 lety cca 2,5 mil. Kč, dnes prodáváme pozemek s hrubou stavbou za 6,5 mil. Kč. Prostředky vynaložené na samotnou stavbu nejsme schopni plně doložit - neuschovávali jsme doklady. Není možné osvobození z daně z příjmu v případě, že by se prostředky z prodeje použili na další (novou) bytovou potřebu? Děkuji moc za rady.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se obrátil na naši organizaci.

Sdělujete, že z důvodu rozvodu prodáváte pozemek s rozestavěnou (hrubou) stavbou rodinného domu, kdy stavba dosud nebyla využívána k bydlení. Pozemek jste nabyli před 4 lety. Dotazujete se, jak je to s placením daně z příjmu a zda není možné osvobození od daně z příjmu v případě, že byste prostředky z prodeje použili na zajištění bytové potřeby.

Daně z příjmu a případné osvobození od této daně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Předpokládáme, že jste fyzická osoba a že výše uvedená nemovitost není zahrnuta do případného obchodního majetku Vás či Vaší manželky.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy.

Mezi ostatní příjmy patří právě příjmy z úplatného převodu nemovité věci. Úplatný převod nemovité věci (respektive příjmy z prodeje nemovité věci) tak podléhají dani z příjmu.

Osvobození od daně z příjmu fyzických osob upravuje ustanovení § 4 výše uvedeného zákona o daních z příjmů, které mimo jiné říká, že:

Od daně se osvobozuje:

a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby;

b) příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 5 let.

Jelikož uvádíte, že jste pozemek nabyli před 4 lety (tedy nevlastníte jej více než 5 let) a že jste v nemovitosti dosud nebydleli (rozestavěný dům není dosud k bydlení), pak máme za to, že bohužel nesplňujete některou z výše uvedených podmínek pro osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti.

Výše uvedené ustanovení § 4 zákona o daních z příjmů obsahuje více případů osvobození od daně, nicméně máme za to, že další body se již neváží k Vaší situaci a domníváme se, že ani možnost osvobození dle písm. v) tohoto ustanovení na Vaši situaci nedopadá – znění ustanovení § 4 Vám zasíláme v příloze.

Domníváme se tedy, že zřejmě v současné době budete povinni daň z příjmu za prodej nemovitosti uhradit.

Základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. 

U příjmů v případě úplatného převodu nemovitých věcí je výdajem cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl. Od příjmu získaného z prodeje pozemku byste si tak mohli „odečíst“ částku, za kterou jste pozemek koupili – nedohledali jsme, že by zde bylo nějaké časové omezení, do kdy je možné částku za koupi nemovité věci odečíst v případě jejího prodeje ze základu daně.

Výdajem, o které je možné základ daně dále ponížit, jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje. Uvádíte, že nemáte uchovány doklady o vynaložených prostředcích na stavbu. Nejsme schopni sdělit, jak jinak je možné tyto výdaje doložit.

Sdělujeme, že problematika daní z příjmů nepatří mezi časté dotazy, které by naše Občanská poradna zodpovídala, nemáme tedy s touto problematikou velkou zkušenost a výše uvedené informace považujte za obecné. Skutečně je vhodné Vaši situaci ještě konzultovat a výše uvedené informace ověřit přímo na některém pracovišti Finanční správy – na některém finančním úřadě. A to i s ohledem na skutečnost, že v září 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., o zrušení zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, který zároveň změnil znění některých ustanovení zákona o daních z příjmů (mimo jiné i ustanovení § 4 o osvobození od daně z příjmů fyzických osob) – tyto změny nabydou účinnosti od 1. 1. 2021. Ačkoli se domníváme, že dané změny by neměly dopadnout na Vaši situaci, přesto je vhodné toto konzultovat na některém z finančních úřadů.

S pozdravem

Mgr. Radana Plevová, sociální pracovník Občanské poradny Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace