Facebook

Poradna


Jak můžu řešit nehrazení výživného na děti?

Vloženo: 16.11.2020 (09:45:25)

OTÁZKA

 Neplacení výživného na děti od bývalého partnera

Dobrý den. Bývalý přítel neplatí včas výživné. Kolikrát už jsem ho musela upozornit. Jsem matka samoživitelka. Má soudně stanovený termín k 10. v měsíci. Od září už nepřišla ani koruna. Lze něco podniknout a nezaplacené výživné získat?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

 

děkujeme za důvěru, se kterou se na nás obracíte.

 

Sdělujete, že Vašemu bývalému příteli bylo soudně stanoveno výživné na děti, které má platit k 10. v měsíci. Váš bývalý partner však neplatí výživné včas, již jste ho na to několikrát upozorňovala. Od září jste od něj žádné výživné nedostala.

 

Dotazujete se, jestli je nějaký způsob, jak dlužné výživné vymoci.

 

Neuvádíte, zda máte děti nezletilé nebo již zletilé. Budeme vycházet z toho, že se jedná o děti nezletilé. V případě zletilosti dítěte by mělo vymáhat výživné samo zletilé dítě, případně by Vám mohlo dát plnou moc k řešení.

 

Vymáhat soudem přiznané výživné lze několika způsoby - soudním výkonem rozhodnutí, exekučním vymáháním výživného.

 

Pro výkon soudního rozhodnutí je třeba, aby se rodič či zletilé dítě obrátilo na příslušný soud s návrhem na nařízení výkonu rozhodnutí. V rámci návrhu je třeba uvést, jakým způsobem má být výživné vymoženo. Výživné je možné vymoci např. srážkami ze mzdy, postihnutím bankovního účtu povinného, prodejem movitého či nemovitého majetku povinného. V tomto případě je třeba znát informace o povinném, kde pracuje, kde má případně vedený účet, kde a jaký má majetek. Na základě těchto informací oprávněný, ten komu má být plněno, zvolí způsob, jakým má soud výživné vymoci. 

 

Druhou možností je vymáhání výživného prostřednictvím exekutora. Tento postup je vhodný zejména v případě, kdy nemáte výše uvedené informace o povinném – jestli a kde pracuje, zda má účet, majetek atd.. V případě exekuce se podává návrh na nařízení exekuce přímo exekutorovi, který na základě soudního pověření a nařízení exekuci provede. Exekutora si můžete sama zvolit, není zde žádná příslušnost exekutora např. podle místa bydliště povinného či oprávněného. Exekutor si sám zjišťuje potřebné informace o povinném, viz výše (zda a kde pracuje, zda má účet, movitý či nemovitý majetek,…) a dle toho následně sám rozhodne o způsobu provedení exekuce (např. může zablokovat účet povinného, nařídit srážky ze mzdy, nařídit prodej movitého či nemovitého majetku). Pokud jeden ze způsobů nařízené exekuce nepostačuje k vymožení dlužné částky, může vymáhat dlužnou částku více způsoby najednou.

 

Je třeba říci, že pro vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě či zletilé studující dítě do 26 let, je možné, aby exekutor rozhodl o pozastavení řidičského oprávnění povinného – odebrání řidičského průkazu (pokud povinný nepotřebuje řidičský průkaz např. k výkonu povolání).

 

Je třeba upozornit, že oba způsoby vymáhání sebou mohou nést určité náklady. Nicméně v případě vymáhání výživného na nezletilé děti je v případě podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí k soudu podání tohoto návrhu osvobozeno od soudních poplatků. V případě řešení věci přes exekutora by rovněž neměl být vyžadován žádný poplatek (záloha), jistě je však vhodné se o tomto předem u exekutora informovat a ověřit si, zda by exekuce pro Vás měla nějaké finanční náklady.

 

V Občanské poradně máme vzor návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí i vzor návrhu na nařízení exekuce. V případě zájmu Vám tyto návrhy můžeme zaslat. Nicméně máme za to, že se sepsáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí je možné se obrátit přímo na soud, v případě sepsání návrhu na nařízení exekuce je možné se obrátit přímo na Vámi vybraný exekutorský úřad, kde by Vám se sepsáním návrhu rovněž mohli pomoci.

 

Je také možné podat na bývalého partnera trestní oznámení, protože pokud neplní vyživovací povinnost po dobu delší než 4 měsíce, může se dopouštět trestného činu. Toto může neplatiče přimět k tomu, že začne výživné hradit.

 

S dalšími dotazy se na nás můžete znovu obrátit emailem, písemně, telefonicky, nebo osobně, kdy je třeba se předem objednat na níže uvedených kontaktech.

 

S pozdravem

 

Mgr. Irena Grygarová, DiS.

Sociální pracovník Občanské poradny Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace