Facebook

Poradna


Co můžu udělat, aby můj podíl na domě dostala jen dcera?

Vloženo: 05.08.2020 (15:41:47)

OTÁZKA

Dobrý den. Jsem vdaná, mám 69 let, manželovi je 82let a je vážně nemocen. Máme dospělé dcery. Já jednu a manžel dvě. Za našeho manželství, nám - mě a mému bratrovi darovali dům. Každému 1/2.Což je zapsáno v katastru nemovitostí. V zápisu je zapsáno věcné břemeno pro rodiče - už jen pro maminku. Manžel má své dcery vypořádané. S manželem máme společné jen 10 let staré auto. Chtěla bych vědět, co se stane s darem, když jeden nebo druhý zemře. Mám dar darovat dceři, nebo závěť? Prosím poraďte. Předem děkuji za odpověď.

Když bych chtěla, aby dostala můj dar-1/2 domu, jenom moje dcera, co mám udělat?

Popřípadě mě přidat k věcnému břemenu.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, se kterou se obracíte na naši organizaci.

Sdělujete, že jste vdaná, s manželem již máte dospělé děti. Vy jednu dceru a manžel dvě. Za dobu manželství jste Vy společně s bratrem získali dům od rodičů. Nabyli jste ho formou daru. Každý nyní vlastníte ½  nemovitosti. Na domě je zřízeno věcné břemeno pro Vaši maminku. Dále sdělujete, že společně s manželem vlastníte auto. Zajímá Vás, co se stane s darem, tedy s domem, když jeden z vás zemře (máme za to, že máte na mysli Vás nebo manžela). Ptáte se, zda máte dar (zřejmě svůj podíl na domě) darovat dceři nebo sepsat závěť. Chcete, aby Vaši část domu dostala pouze Vaše dcera, případně chcete také zřídit v domě věcné břemeno pro svou osobu.

Na úvod je třeba říci, že do společného jmění manželů nepatří majetek, který jeden z manželů nabyl za dobu manželství darem. Vy sdělujete, že Vám byl podíl na nemovitosti darován a máme tedy za to, že je jen Vaším vlastnictvím a můžete s ním nakládat podle své vůle.

Sdělujete, že chcete, aby Váš podíl dostala Vaše dcera. Jednou z možností je sepsat darovací smlouvu a svůj podíl dceři darovat. Jelikož jde o nemovitost, tedy o hodnotnou věc, bylo by vhodné se v této věci obrátit na notáře.  Ten Vám případně také může pomoci se sepsáním smlouvy o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene). Změny týkající se nemovitosti, tedy změna vlastníka a zřízení nové služebnosti je třeba vložit do Katastru nemovitostí. Je však třeba upozornit, že pokud svůj podíl na domě darujete dceři, pozbydete tím vlastnické právo k domu (k danému podílu), a i když bude zřízena služebnost užívání domu, nebudou Vaše práva týkající se rozhodování o nemovitosti stejné, jako když jste vlastníkem.

Pokud svůj podíl nedarujete za svého života, a budete vlastníkem podílu na domě až do své smrti, stane se v případě Vaší smrti podíl na domě součástí pozůstalosti. Pak záleží na tom, zda budete mít sepsanou závěť nebo ne. V závěti je možné určit, co komu z Vašeho majetku po Vaší smrti připadne. Je tedy možné určit, že po Vaší smrti dostane podíl na nemovitosti výlučně Vaše dcera. Se sepisem závěti je také vhodné obrátit se na notáře. Pokud závěť nesepíšete, dojde k dědění dle zákonných dědických skupin. Jelikož sdělujete, že jste vdaná a máte jednu dceru, dědili by v rámci první dědické skupiny stejným dílem Váš manžel a Vaše dcera. Jen upozorňujeme, že pokud by Váš manžel zdědil část podílu na domě, po jeho smrti by tuto část dědily jeho dcery (i když sdělujete, že má dcery již vypořádané), nikoliv Vaše dcera, neurčil by-li Váš manžel v závěti něco jiného. Pokud by zemřel manžel dříve než Vy, Vaše část podílu na domě by nebyla součástí dědického řízení po smrti manžela, ale v rámci dědictví po manželovi by se projednával pouze váš společný majetek či výhradní majetek manžela.

V emailu se ptáte, co se stane s darem (nemovitostí), když jeden nebo druhý zemře. Ačkoli výše uvádíme, že předpokládáme, že se dotazujete na situaci, kdy zemřete Vy nebo manžel, je možné, že máte na mysli situaci, kdybyste zemřela Vy nebo druhý vlastník nemovitosti, tedy Váš bratr. Pokud jste chtěla vědět, co se stane, když zemře Váš bratr, pak sdělujeme, že Vás podíl na nemovitosti nebude předmětem dědického řízení při smrti Vašeho bratra, a v rámci dědického řízení bude řešen mimo jiné „jen“ ½ podíl Vašeho bratra. Ten se bude dědit buď podle závěti či podle zákona – dle dědiců bratra.

S pozdravem

Romana Najvertová, DiS., sociální pracovník Občanské poradny Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace