Facebook

Poradna


Co hrozí synovi, pokud bezdůvodně přestane docházet do práce?

Vloženo: 02.10.2013 (08:23:39)

OTÁZKA

Stručný popis problému:

Zaměstnavatel nesouhlasí s dohodou o ukončení pracovního poměr

Dotaz na naši poradnu:

Dobrý den, syn pracuje u firmy, kde musí cestovat po ČR. Pracovní poměr je na dobu určitou do konce roku. Našel si ale jinou práci, kde by ale musel nastoupit ihned. Práce je lépe placená a zároveň by byl blíže své rodině (dvě malé děti). Současný zaměstnavatel ale s dohodou nesouhlasí. Jaké jsou postihy když přestane docházet do zaměstnání? Děkuji

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, se kterou se obracíte na naši organizaci.

Obdrželi jsme Váš dotaz zaslaný do Občanské poradny dne 29.9.2013. Píšete, že by syn chtěl nastoupit do nového zaměstnání, ale brání mu v tom současný pracovní poměr. Se současným zaměstnavatelem má podepsanou smlouvu na dobu určitou, a to do konce letošního roku. Zaměstnavatel nechce s Vaším synem uzavřít dohodu o dřívějším ukončení pracovního poměru.

Ptáte se, jaký postih synovi hrozí, kdyby přestal docházet do současného zaměstnání.

Zaměstnavatel má právo na okamžité zrušení pracovního poměru dle §55 odst. 1), písm. b), pokud zaměstnanec poruší povinnost vyplývající z právních předpisů, vztahující se k jím vykonávané práci, zvlášť hrubým způsobem. Zákoník práce neuvádí konkrétní případy porušení právních předpisů, většinou toto porušení vychází z povinností zaměstnance, které má určeny ve smlouvě.

V praxi může být za hrubé porušení právních předpisů považována déle trvající zaviněná neomluvená absence. V den, kdy se zaměstnavatel dozví, že neomluvená absence zaměstnance je zaviněná, má právo zaměstnanci okamžitě zrušit pracovní poměr. Pracovní poměr končí okamžikem doručení okamžitého zrušení pracovního poměru, popřípadě dnem, který se za doručení považuje.

Pokud je okamžitě zrušen pracovní poměr zaměstnavatelem dle § 55, nemá uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti. 

Pokud by se syn v budoucnu ucházel o zaměstnání, může si potencionální zaměstnavatel se souhlasem uchazeče vyžádat hodnocení na zaměstnance od předchozího zaměstnavatele. Ten by v případě, kdy došlo k ukončení pracovního poměru dle § 55, nemusel uchazeče o zaměstnání doporučit.

Zaměstnavatel má rovněž v případě neomluvené absence právo po zaměstnanci vymáhat náhradu škody, pokud by se Váš syn vědomě nedostavil do práce, neplnil tímto své povinnosti podle pracovní smlouvy a zaměstnavateli by tímto jednáním vznikla škoda. Ke škodě na straně zaměstnavatele může dojít např. tím, že zaměstnavatel nedostavením Vašeho syna do práce neodevzdá zakázku včas, nedozví se o nějaké zakázce, nebude moc bez znalostí a dovedností syna něco vyrobit apod. a v rámci tohoto bude muset hradit svým zákazníkům sankce, jako je smluvní pokuta, úroky z prodlení penále, přijde o část svého zisku apod.

S pozdravem

OP Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace