Facebook

Poradna

Zvýší se mi alimenty? 13.9.2011

Před čtyřmi lety jsme se s manželkou rozvedli. Syn v té době nastupoval na střední školu. Od rozvodu na syna řádně platím výživné. Nyní syn odmaturoval a na podzim začne studovat na vysoké škole. Chápu, že se mu se studiem na vysoké škole zřejmě zvýší finanční potřeby, ale já byl nucen změnit zaměstnání, jelikož podnik, kde jsem dříve pracoval, zanikl a nyní mám o něco nižší příjem. Je možné, že budu muset platit na syna vyšší výživné?

Radim K.

 

Posuzování výše a doby trvání vyživovací povinnosti je vždy velice individuální,  soud přihlíží při svém rozhodování k mnoha okolnostem a pečlivě zkoumá situaci oprávněného (v tomto případě Vašeho syna) a povinného (tedy Vás). Podle zákona o rodině oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Soud rozhodne o změně výživného, změní-li se poměry u dítěte nebo u rodiče. U Vašeho syna se zřejmě nástupem na vysokou školu poměry změní. Předpokládám, že syn je již zletilý. U zletilých dětí soud rozhoduje o změně výživného jen na návrh oprávněného či povinného. Je tedy na Vašem synovi, zda k soudu on sám podá návrh na zvýšení výživného a uvede důvody, proč o zvýšení žádá a stanoví, jaké výživné požaduje. Na druhou stranu, ke změně poměrů došlo i u Vás se změnou zaměstnání, kde dosahujete nižších příjmů. Soud by v tomto případě zkoumal, zda jste změnil výhodnější zaměstnání za méně výhodné z důležitých důvodů, což zánik Vašeho dřívějšího zaměstnavatele bezesporu je. Je třeba upozornit, že zvýšení (změna) výživného je možná od doby, kdy se poměry změnily, nelze ho změnit, jestliže ke změně má dojít teprve v budoucnu. To znamená, že by Váš syn návrh mohl podat až studium na VŠ zahájí. Bylo by dobré Vaši společnou situaci probrat přímo se synem, sdělit mu své obavy, finanční a jiné možnosti a zjistit, přibližně jaké výdaje jeho další studium přinese. Pokud se dohodnete na nějakém kompromisu, nemusí Vaši situaci řešit soud, nicméně je v zájmu obou stran nechat takovou dohodu soudem schválit. Na závěr jen upozorňuji, že soud může výživné změnit (zvýšit, snížit, zrušit) i zpětně, nejdéle tři roky ode dne zahájení řízení k datu, kdy ke změně poměrů došlo.

Radana Plevová,

Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace