Facebook

Poradna

Známá mi nechce vrátit dluh, Region Opavsko, 06.12.2011

Půjčila jsem své známé peníze. Jelikož mi zhruba rok půjčku nesplácela, obrátila jsem se na soud, aby potvrdil povinnost známé dluh mi splatit. Před třemi měsíci soud rozhodl, že mi má známá zaplatit zbytek půjčky do 15 dnů, což se však nestalo. Známá přitom normálně pracuje. Dokonce vím kde a jaký je přibližně její příjem. Jsem přesvědčena o tom, že by byla schopna mi dluh vrátit, jen spoléhá na to, že to nechám být. Já jsem se ale rozhodla peníze vymoci zpátky. Myslím, že nejjednodušší by bylo, aby jí dluh byl strháván přímo ze mzdy, ale nevím, jak toho můžu dosáhnout.                                                                     Jana M.

 

Uvádíte, že soud rozhodl o povinnosti vaší známé zaplatit vám dlužnou částku již před nějakou dobou. Nyní je třeba nechat si u soudu potvrdit, že rozhodnutí je pravomocné (známá nepodala odvolání atd.) a je nyní i vykonatelné, což znamená, že dluh nebyl v soudem stanovené lhůtě 15 dnů zaplacen. Pokud povinný (tedy vaše známá) nesplnil dobrovolně to, co určil soud, může se oprávněný (tedy vy) domáhat splnění této povinnosti. Máte možnost podat soudu návrh na výkon rozhodnutí nebo se obrátit na exekutora. Píšete, že víte, kde známá pracuje. V tom případě se skutečně jeví jako nejjednodušší a pro vás zřejmě i nejméně nákladné řešení, aby známé byly nařízeny srážky ze mzdy. Můžete tedy podat soudu návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. V návrhu je mimo jiné třeba označit název a sídlo zaměstnavatele, u kterého známá pracuje. Za podání návrhu na výkon rozhodnutí budete platit poplatek dle zákona o soudních poplatcích.  Můžete požadovat, aby vám tyto soudní poplatky známá zaplatila společně s dlužnou částkou. Na základě rozhodnutí soudu o provádění srážek ze mzdy bude zaměstnavatel vaší známé povinen strhávat příslušnou částku dle zákona přímo z její mzdy a bude jí tedy vyplácet  nižší mzdu tak dlouho, dokud nebude její dluh vůči vám splacen. Jen pro úplnost dodávám, že výkon rozhodnutí lze provést kromě srážek ze mzdy také přikázáním pohledávky, prodejem movitých či nemovitých věcí nebo zřízením zástavního soudcovského práva. Pro bližší informace se můžete obrátit na nás. V Občanské poradně máme k dispozici i vzory výše uvedených návrhů, které vám můžeme v případě zájmu zaslat nebo si pro ně můžete osobně přijít.

 

Radana Plevová,

Občanská poradna Charity Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace