Facebook

Poradna

Změny v roce 2012: příspěvky, podpora v nezaměstnanosti, 10.1.2012

Od ledna 2012 začaly platit novinky v oblasti zaměstnanosti a sociálních dávek, kterými se zavádí do praxe tzv. sociální reforma I a které se vás mohou týkat. Minulý týden jsme vás seznámili s částmi změn, týkajících se rodičovského příspěvku. Nyní se zaměříme na další změny -  příspěvku na péči, sociálního příplatku a změn pro nezaměstnané.

Od ledna dochází ke zvýšení příspěvku na péči pro osoby od 1 do 18 let ve II. stupni závislosti z 5 na 6 tisíc korun. Ovšem od nového roku  se bude dětem se zdravotním postižením starším 1 rok vyplácet pouze jedna dávka - buď rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči.  Souběh obou příspěvků již nebude možný. Změny se dotkly také posuzování stupně závislosti. Nově se bude posuzovat jen 10 oblastí každodenního života člověka, namísto dnešních  36 úkonů ve 129 činnostech. Dále byl od 1. ledna 2012 plně zrušen sociální příplatek a částečně jej bude nahrazovat možnost příjemce dávky příspěvku na péči, kterými jsou rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě, požádat o jeho zvýšení až o 2 tisíce korun, pokud příjem rodiny nebude dosahovat částky dvojnásobku životního minima.
Další velká část změn čeká také uchazeče o zaměstnání, evidované na Úřadu práce. Nově má nárok na podporu v nezaměstnanosti osoba, která v posledních dvou letech získala alespoň 12 měsíců důchodového pojištění. Novela však konečně řeší problém s odstupným a odkladem vyplácení podpory. Zatímco ve staré úpravě nebyla podpora vyplácena po dobu, za které náleželo odstupné, a to i přesto, že jej zaměstnavatel ve skutečnosti nezaplatil, nově Úřad práce v takovémto případě vyplatí kompenzaci ve výši 65 % odstupného a sám ji poté bude vymáhat po zaměstnavateli. Dále se od 1. ledna pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než dva měsíce, zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže uchazeč bez vážného důvodu odmítne nabídku, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání.
Pokud budete mít zájem o bližší informace, můžete se obrátit na pracovníky Občanské poradny Charity Opava.

Lucie Vehovská,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace