Facebook

Poradna

Změny v roce 2012: co přinese zavádění sociální reformy, 03.01.2012, Region Opavsko

Jako každým rokem, i letos přichází mnoho změn, které nám zákonodárci připravili na začátek nového roku. Na letošek si ovšem dali záležet, protože se do bude do praxe zavádět sociální reforma I, která nenechala kámen na kameni a změnila, co se dalo. Zda se jedná o změny pozitivní, či nikoli, teprve ukáže čas. Na následujících řádcích se zaměříme na  rodičovský příspěvek, který se mění výrazně.

První změna je hlavně organizační. Nově se sjednocuje rozhodování a administrace dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby zdravotně postižené spolu s dávkami státní sociální podpory pod Úřad práce ČR.
Co se týče změn v rodičovském příspěvku, ty jsou následující:  od ledna 2012 mohou rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 korun. Ruší se tedy současný třírychlostní model, přičemž maximální délka pobírání rodičovského příspěvku je stále do 4 let věku dítěte. V případě, že alespoň jeden z rodičů má nárok na dávku peněžité pomoci v mateřství, je možné pružně měnit jednou za tři měsíce výši rodičovského příspěvku, avšak jeho výše nesmí přesáhnout 70 % procent třicetinásobku denního vyměřovacího základu, nejvýše 11 500 korun za měsíc. Pokud však ani jeden z rodičů nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výše rodičovského příspěvku zůstává stejná jako při nynější čtyřleté, pomalejší variantě čerpání. Tyto změny se však netýkají osob, jimž vznikl nárok na rodičovský příspěvek před 1. lednem 2012. Rodič se v takovém případě může sám dobrovolně rozhodnout, zda bude čerpat příspěvek podle nové či staré úpravy.
Za výrazně pozitivní lze považovat uvolnění podmínek pro umísťování děti do jeslí a školky. Nově mohou děti starší dvou let navštěvovat předškolní zařízení neomezeně a u dětí mladších dva roky se zavádí jednotné konto 46 hodin měsíčně, aniž by rodič ztratil nárok na rodičovský příspěvek.
Pokud byste se chtěli k výše uvedenému zeptat na cokoli dalšího, můžete nás přímo kontaktovat. Seznam dalších důležitých změn, které nastaly s úderem nového roku, přineseme příští týden.

Lucie Vehovská,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace