Facebook

Poradna

Zaměstnavatel je v insolvenci, můžu dostat mzdu od Úřadu práce? 13.09.2016

Pracuji u firmy, jejíž zaměstnavatel je nyní v insolvenci. Nám zaměstnancům neplatí již několik měsíců mzdu. Nechci to řešit soudní cestou, u firmy pracuji již deset let a zaměstnavatel je solidní, jen se dostal do špatné finanční situace. Slyšela jsem, že je možné se obrátit na Úřad práce, který zaměstnancům mzdu za zaměstnavatele vyplatí. Jsou zde nějaké podmínky vyplacení mzdy ze strany Úřadu práce? Andrea Š.

Obecně při insolvenci zaměstnavatele můžete svou pohledávku uplatnit buďto v insolvenčním řízení (v tom případě se musíte obrátit na insolvenčního správce, který byl zaměstnavateli ustanoven soudem, kde svou pohledávku uplatníte) nebo, jak píšete ve svém dotazu, se můžete obrátit na Úřad práce, který může za určitých podmínek uspokojit alespoň část mzdových nároků zaměstnancům, které jejich zaměstnavatel nevyplácí. Tyto bližší podmínky stanovuje zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Krom toho, že specifikuje, na koho se tento zákon nevztahuje, tak uvádí další skutečnosti, rozhodné pro vyplacení mzdových nároků. Velmi obecně k některým nejdůležitějším podmínkám - svůj nárok můžete uplatnit nejpozději do pěti měsíců a patnácti kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce zveřejnila informace o zaměstnavateli na své úřední desce. Pokud tuto lhůtu promeškáte, nárok na uspokojení mzdových nároků Úřadem práce zaniká. Zákon dále stanovuje, že Úřad práce neuspokojuje zaměstnanci plnou výši dlužné mzdy. Celková měsíční výše mzdových nároků nesmí překročit 1,5 násobek průměrné mzdy národního hospodářství. Touto formou se ovšem zaměstnanec může domoci pouze vyplacení tří splatných mzdových nároků za rozhodné období, kterým je sedm měsíců. Tato problematika je poněkud složitější a určitě by bylo vhodnější, kdybychom měli konkrétnější informace o vaší situaci, abychom mohli posoudit, zdali splňujete podmínky a abychom vám mohli sdělit bližší informace uvedené v zákoně. Obrátit se můžete také na jakoukoliv pobočku Úřadu práce ČR, kde vám sdělí bližší informace.

Veronika Prchalová

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace