Facebook

Poradna

Vyšší mzda i změny pro uchazeče o zaměstnání. 19.12.2017

V dnešním článku bych vás ráda seznámila s novinkami, týkající se zaměstnanců v souvislosti s výší mzdy od 1. ledna 2018 a uchazečů o zaměstnanosti v důsledku novely zákona o zaměstnanosti.

S účinností od 1. října 2017 zavedla novela zákona o zaměstnanosti režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání. Uchazečům o zaměstnání tak vznikla povinnost plnit povinnosti vyplývající z vedení v evidenci úřadu práce během nemoci a úrazu. Jste-li uchazeč o zaměstnání, a dočasně nejste schopen pro nemoc plnit povinnosti ve vztahu k úřadu práce, např. dostavovat se na schůzky, aktivně vyhledávat práci, lékař vám na vaši žádost vyhotoví potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, které obsahuje místo pobytu, kde se budete zdržovat, dále rozsah a délku povolených vycházek. Tímto potvrzením úřadu práce do 8 pracovních dní doložíte důvod své neschopnosti. V případě ošetření, vyšetření v době, kdy jste měl jako uchazeč o zaměstnání ve vztahu k úřadu práce nějaké povinnosti, vydá na vaši žádost ošetřující lékař potvrzení o tomto vyšetření či ošetření, aniž by šlo o dočasnou pracovní neschopnost. Toto potvrzení do 8 pracovní dní doložíte úřadu práce.  Snahou této novely je zabránit uchazečům o zaměstnání ve zneužívání nemoci či úrazu při plnění povinností uchazeče o zaměstnání, a to bez dopadu na ty, kteří jsou skutečně nemocní. Poslední novinkou je to, že nově je existence pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce vždy překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání, kteří na dohodu o provedení práce pracují, se musí rozhodnout, zdali si práci ponechají, nebo zdali budou chtít zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání. Touto změnou by měli být zaměstnanci motivováni k hledání pracovněprávního vztahu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Tím dohoda o provedení práce ve většině případů není. Zároveň od 1. ledna 2018 se zvýší minimální měsíční mzda ze současných 11 000 korun na 12 200 korun, dochází rovněž k navyšování tzv. zaručených mezd. Za celý tým Občanské poradny a služby Fénix střediska Naděje bychom Vám chtěli poděkovat za vaši přízeň a přejeme vám úspěšný vstup do nového roku. 

Monika Urbánková

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace