Facebook

Poradna

Vykradli nám chatu

Před dvěma měsíci mně a manželovi někdo vykradl rekreační chatku. Přišli jsme na to bohužel až o něco později, ale okamžitě jsme zavolali policii, která nyní vše šetří. Z chaty nám zmizela spousta věcí, docela drahá elektronika, bylo nutné vyměnit zničené dveře. Zloději se vloupali také do garáže a odnesli si kola a nějaké nářadí. Nyní jsme se dozvěděli, že onoho zloděje chytli a že se k vyloupení naší chaty přiznal. Nevíme však, jak situaci dále řešit, abychom neudělali chybu. Určitě chceme, aby nám byla nahrazena způsobená škoda. Věci, které zloděj ukradl, už prý neuvidíme. Údajně se jedná o drogově závislého, který již vše prodal či zastavil.                                                                 Karla P.

Vzhledem k tomu, že vám trestným činem vznikla škoda, jste v rámci trestního řízení v postavení poškozeného a zákon vám přiznává určitá práva. Jedním z hlavních je právo na náhradu vzniklé škody. U vás se jedná o majetkovou škodu, kterou se rozumí skutečně vzniklá škoda, kterou lze konkrétně vyjádřit v penězích. V případě, že došlo k odcizení věcí starších či opotřebovaných, je vždy třeba při vyčíslování škody přihlédnout ke stáří či opotřebení věci. Možností, jak se domoci náhrady škody, je více. Jednou z nich je dohoda s pachatelem trestného činu, dále je možné se připojit s nárokem na náhradu škody v rámci trestního řízení, ovšem nejpozději do hlavního líčení. Možností je také žádat náhradu škody v civilním řízení v případě, že byste se v trestním řízení připojit nestihli, či by vás trestní soud na civilní řízení přímo sám odkázal. Každý z těchto způsobů má svá specifika a je dobré je vysvětlit blíže pro lepší pochopení. V současné době je Občanská poradna společně s Probační a mediační službou ČR v Opavě zapojena do projektu Restorativní justice – poradenství obětem trestných činů. Pokud byste tedy potřebovala bližší informace, týkající se vaší situace, můžete se na obě tyto instituce  obrátit. Více o projektu Restorativní justice na www.obcanskaporadnaopava.cz a www.pmscr.cz.

Lucie Vehovská,

Občanská poradna Charity Opava

 Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace