Facebook

Poradna

V práci mi nechtějí dovolit zůstat doma s nemocným synem, 31.1.2012, Region Opavsko

Jsem rozvedená, v péči mám dva syny ve věku 8 a 5 let. V domácnosti s námi žijí i mí rodiče.  S mladším synem jsem byla skoro měsíc doma, protože byl nemocný. Asi po čtrnácti dnech nato onemocněl můj starší syn. Zaměstnavatel mi řekl, že se starším už nemůžu zůstat znovu doma. Potřebuje, abych byla v práci. Má zaměstnavatel nárok mi zakázat se synem být doma? Chápu, že jsem měsíc nebyla v práci, ale starší syn musí brát pravidelně léky a někdo na něj musí dohlížet.. Mám také nárok na ošetřovné?            Jindra S. 

Ošetřování dítěte mladšího 10 let se považuje za důležitou osobní překážku na straně zaměstnance, a to podle § 191 zákoníku práce.  To znamená, že zaměstnavatel je povinen vaši nepřítomnost v práci omluvit. Vy jako zaměstnanec nemusíte zaměstnavatele žádat o poskytnutí pracovního volna. Stačí, když existenci toho, že musíte pečovat o dítě mladší 10 let a z tohoto důvodu nemůžete chodit do práce, zaměstnavateli prokážete doklady, jimiž se uplatňuje nárok na nemocenské dávky. Ve vašem případě musíte zaměstnavateli předložit tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči), který vystavuje ošetřující lékař dítěte. To, že jste předchozí měsíc ošetřovala mladšího syna, neznamená, že již nemáte nárok na pracovní volno či ošetřovné. Jak jsem již uvedla, nárok na pracovní volno máte vždy, pokud budete pečovat o nemocné dítě. Při péči o nemocné dítě vám může vzniknout nárok na dávku nemocenského pojištění, ošetřovné (dříve podpora při ošetřování člena domácnosti), a to po splnění podmínek. Nárok na ošetřovné máte tehdy, pokud nemůžete vykonávat své zaměstnání z důvodu ošetřování člena domácnosti. S tím, že podmínka společné domácnosti u dítěte mladšího deseti let se nevyžaduje, jde-li o ošetřování rodičem. Vy jako osamělý zaměstnanec, který má v péči nezletilé dítě, máte nárok na pobírání ošetřovného v délce 16 kalendářních dnů. Jen bych ráda upozornila, že pokud byste se svými rodiči splňovala podmínku společné domácnosti, může o vaše nemocné dítě pečovat a pobírat ošetřovné místo vás také kterýkoli z prarodičů. V případě dalších dotazů se obraťte přímo osobně či telefonicky na poradnu.

Radka Matyášková
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace