Facebook

Poradna

Úřednice je na mne nepříjemná, 05.07.2016

Jsem účastníkem správního řízení. Z určitých důvodů nechci říci kterého. Mám ale problém s úřednicí, která toto správní řízení vede. Už od začátku mi nebyla vůbec sympatická. Dělá pouze to, co skutečně musí. Mám dojem, že na moje námitky ohledně řízení a toho, co navrhuji, vůbec nebere ohled. Minule jsme měli ústní jednání a paní úřednice byla opravdu nepříjemná. Odsekávala, druhá strana měla možnost neustále něco říci, já jsem byl naopak osočován, že zasahuji do jednání. Můžu s tím něco udělat? Nelíbilo se mi, jak se úřednice chová.  Petr M.

 

Ve svém dotaze uvádíte, že se účastníte správního řízení a že v daném případě nesouhlasíte s postupem a chováním paní úřednice. Pro odpověď předpokládáme, že bude užíván alespoň v příslušném rozsahu správní řád. Některá správní řízení se totiž mohou řídit i jinými speciálními zákony a správní řád je užíván pouze v případě, kdy tyto speciální zákony nestanoví něco jiného. Co se týče chování úředních osob, ty mají podle § 4 odst. 1 správního řádu povinnost chovat se k dotčeným osobám zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. Chápeme, že ne vždy je možné vyhovět všem, zvlášť v případech, že jsou zde protichůdné zájmy účastníků a navíc je povinnost se držet zákonného postupu v řízení, ovšem úřední osoba (ale nejen ona) by měla i nadále dodržovat zásady slušného chování. Z popisu vašeho dotazu mám za to, že byste si mohl na postup správního orgánu, případně na chování úřednice stěžovat. Podle § 175 správního řádu je možné podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li zákon jiný prostředek ochrany. Stížnost je možné podat písemně nebo ústně, přičemž v případě ústních stížností musí být sepsán písemný záznam, pokud není možné ústní stížnost vyřídit ihned. Stížnost by měla obsahovat tyto základní náležitosti: kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Stížnost se podává u správního orgánu, který vede řízení. Správní orgán musí podanou stížnost vyřídit do 60 dnů ode dne jejího doručení a v této lhůtě musí být stěžovatel o vyřízení stížnosti vyrozuměn. Pokud správní orgán zhodnotí vaši stížnost jako oprávněnou či částečně oprávněnou, je povinen učinit opatření k nápravě. Pokud nebudete souhlasit s tím, jak byla stížnost vyřízena, je možné požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Lucie Vehovská

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace