Facebook

Poradna

Úřady mě ignorují, co mám dělat?

Můj manžel zemřel. Požádala jsem o vdovský důchod, ale zatím jsem neobdržela žádné rozhodnutí. Žádost jsem podala už více než před půl rokem, také jsem ji několikrát urgovala, ale bezvýsledně. Když po mě stát něco chce, musím lhůty dodržovat. Ale když žádám o něco já, nic se neděje a nikdo nic neřeší. Nevím, co mám dělat.     Monika S.

Paní Moniko, je mi líto, že jste přišla o pro vás jistě velice blízkou a důležitou osobu. Ve svém dotazu se zmiňujete, že jste svoji žádost urgovala, ale nepíšete jak. Pokud jste se dotazovala pouze ústně, zkuste nejprve svou žádost urgovat písemně a zaslat ji přímo vedoucí odboru příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení. Veškerou korespondenci si schovávejte. Pokud ani tento dopis nepomůže, můžete využit tzv. institutu ochrany proti nečinnosti. Ve vašem případě bylo podáním žádosti zahájeno v této věci správní řízení. Správní orgány mají věci vyřizovat bez zbytečných průtahů ve lhůtách stanovených zákonem, resp. přiměřených lhůtách. Pokud tuto povinnost nedodrží, nastupuje opatření proti nečinnosti. Toto opatření má směřovat k tomu, aby řízení bylo dokončeno. Rozhodnutí o přiznání důchodu je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta se však může prodloužit  o dobu, po kterou se např. došetřují rozhodné skutečnosti kupříkladu u úřadů.
Píšete, že je to již více než půl roku, co jste žádost podávala. V tomto případě máte možnost se obrátit na nadřízený orgán, kterým  je Ministerstvo práce a sociální věci (MPSV), a podat žádost o uplatnění ochrany proti nečinnosti.  Ve své žádosti uveďte datum, kdy  jste podala žádost o vdovský důchod, stručně vyličte vaši snahu celou věc urgovat  a požádejte o to, aby průtahy byly odstraněny. O vaši žádosti musí nadřízený orgán rozhodnout a to tak, že ji vyhoví a přijme některé z opatření proti nečinnosti, nebo ji jako nedůvodnou odmítne. Nadřízený orgán může přikázat, aby ve stanovené lhůtě správní orgán (Česká správa sociálního zabezpečení) sjednal nápravu či vydal rozhodnutí. Nadřízený orgán může rovněž rozhodnout sám nebo pověřit jiný správní orgán v daném obvodu, aby ve věci rozhodl. V neposlední řadě může lhůtu pro vydání rozhodnutí přiměřeně prodloužit. Je na MPSV, kterou z možností vybere. V případě, že i přesto nebude vaše věc vyřízena, existuje možnost podat žalobu proti nečinnosti k soudu.

Radka Matyášková,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace