Facebook

Poradna

Syn flákač má u nás trvalé bydliště, 19. dubna 2011

Bydlím s manželem v bytě, který je v našem  vlastnictví. Máme již zletilého syna, který se od nás zhruba před rokem odstěhoval. Rozešli jsme se ve zlém, syn dlouhou dobu nepracoval, flákal se s kamarády a vůbec nám nepomáhal starat se o byt, ani finančně. Tlačili jsme na něj,  aby si hledal práci a přispíval nám na bydlení a stravu. Syn se však rozhodl, že se raději odstěhuje, že je to jeho život a bude si žít jak chce on. Podle toho, co o synovi z občasných kontaktů víme, přespává u kamaráda, stále nemá práci a  půjčuje si peníze všude možně. Syn má u nás stále trvalé bydliště, ale nyní se bojíme, abychom se kvůli jeho  případným dluhům nedostali do problémů. Rozhodli jsme se proto synovi trvalé bydliště u nás zrušit. Můžeme to udělat?                                                                                     Hana J.

 

Údaj o trvalém bydlišti je jedním z údajů, kterým se exekutor při případném vymáhání pohledávky dlužníka řídí, proto je pochopitelné, že jste se s manželem rozhodli synovi zrušit trvalé bydliště ve vašem bytě. Žádost o zrušení trvalého bydliště je potřeba podat na ohlašovně obecního úřadu ve Vašem bydlišti. Aby ohlašovna vyhověla žádosti o zrušení trvalého pobytu, musí ji  podat oprávněná osoba a musí být doloženo, že zaniklo užívací právo občana k objektu a že občan tento objekt neužívá. Vy jakožto vlastník bytu jste oprávněnou osobou k podání této žádosti. Jelikož vlastníte byt spolu s manželem, je potřeba i jeho souhlasu. Při podání žádosti je potřeba předložit doklad o vlastnictví bytu. Prokázání zániku užívacího práva může být mimo jiné splněno odvoláním souhlasu s bydlením (který můžete nyní synovi dodatečně zaslat), spolu s dokladem, že bylo odvolání doručeno. Dále je potřeba doložit, že Váš syn byt neužívá – nezdržuje se v něm. Toto můžete doložit svým čestným prohlášením, případně čestným prohlášením Vašich sousedů.U zletilého dítěte se však ještě zkoumá, zda netrvá vyživovací povinnost rodičů, bude tedy zapotřebí doložit, že syn se celou dobu již živí sám (zvládá uspokojovat své potřeby sám bez podpory rodičů , tak jak to předpokládá zákon o rodině). Pokud příslušný obecní úřad rozhodne o zrušení trvalého bydliště, bude mít syn trvalé bydliště na ohlašovně obecního úřadu.

Radana Plevová,

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy zasílejte na obcanskaporadna@charitaopava.cz nebo na www.obcanskaporadnaopava.cz

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace