Facebook

Poradna

Stěhuji se z nájemního bytu, co v něm musím opravit?, 12.02.2013

S majitelem domu mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou v délce jednoho roku. Tato nájemní smlouva končí k letošnímu  31. březnu, pak se chci z bytu odstěhovat.  Před časem jsem dohodě s pronajímatelem zakoupil na vlastní náklady kuchyňský sporák. Majitel mi také řekl, že před odstěhováním musím opravit veškeré závady, které v bytě vznikly. Má na to právo? Musím opravit všechny závady, které v bytě jsou? A mohu si odnést sporák, který jsem koupil?                                       Norbert G.

 Jako nájemce  jste povinen se podílet na údržbě bytu, respektive na jeho drobných opravách. V dotazu neuvádíte, jaké konkrétní opravy máte provést. Občanský zákoník stanovuje, že drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. Zákon však dává přednost dohodě obou smluvních stran. Znamená to, že si nájemce a pronajímatel mohou v nájemní smlouvě odchylně upravit, kdo a v jaké výši bude opravy v bytě hradit. Podívejte se tedy nejprve do nájemní smlouvy, zda v ní toto máte upraveno. Pokud  nájemní smlouva nic takového neobsahuje, drobné opravy a náklady s běžnou údržbou hradí nájemce. Za drobné opravy se považují opravy bytu, jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení bytu jeho součástí a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo výše nákladu. Za náklady spojené s běžnou údržbou je považováno např. malování, tapetování, čištění podlah apod. V nařízení vlády č. 258/1995 Sb. najdete, které drobné opravy hradí nájemce a co je považováno za náklady spojené s běžnou údržbou. Pronajímatel hradí veškeré opravy (výměny), které nemají charakter drobných oprav.  V případě vašeho zájmu vám znění nařízení vlády můžete zaslat. Dále jste povinen odstranit závady a poškození, které jste způsobil vy sám nebo další osoby, které s vámi v bytě bydlí, a to buď přímo v bytě, anebo v domě. V dotazu píšete, že jste si po dohodě pronajímatelem zakoupil do bytu sporák. Pokud vám poté pronajimatel bytu náklady na jeho zakoupení neproplatil, zůstává sporák ve vašem výlučném vlastnictví. Pokud se z bytu hodláte odstěhovat, máte právo si sporák z bytu odebrat. Pokud však sporák v bytě chcete ponechat, můžete od pronajímatele požadovat určitou náhradu ve výši zůstatkové ceny sporáku. Rovněž můžete sporák v bytě nechat a náhradu nepožadovat.

Radka Matyášková,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace