Facebook

Poradna

Sestra chce prodat můj rodný dům, 30.8.2016

Nedávno proběhlo dědické řízení po mém zemřelém otci. Otec měl dvě děti, mě a mou nevlastní sestru. Se sestrou se nestýkám, nemáme spolu dobré vztahy. Po otci jsme se sestrou zdědily nemovitost na vesnici – domeček o jedné bytové jednotce. Ne moc velký, ale uvažovala jsem, že bychom se se sestrou domluvily a opravily jej a používaly třeba jako chatu. Kontaktovala jsem ji proto a ona mi sdělila, že o dům nemá zájem a svůj podíl hodlá prodat. Vůbec se mi to nelíbí. Je to můj rodný dům. Nechci, aby ho prodala cizí osobě. Může tak učinit bez mého souhlasu?  Petra K.

Uvádíte, že jste se se sestrou staly spoluvlastníky nemovitosti po zemřelém otci. Vy byste chtěla dům opravit, sestra o to nemá zájem a chce svůj podíl na nemovitosti prodat. Ze zákona je každý ze spoluvlastníků úplným vlastníkem svého podílu a takto s ním i může nakládat. Pokud se tedy spoluvlastník rozhodne, může sám svůj podíl i prodat, zatížit apod. Toto rozhodnutí nemůžete ovlivnit, ani se k tomuto jednání nevyžaduje váš souhlas. Uvádíte však, že jste se se sestrou staly podílovými spoluvlastníky v rámci dědického řízení, tedy děděním, a že k tomuto došlo nedávno. V takovém případě byste stále mohla mít k podílu sestry předkupní právo. Podle § 1124 nového občanského zákoníku vzniká mezi spoluvlastníky předkupní právo v případě, že bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností, kdy nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Zde jistě patří i dědické řízení. Předkupní právo pak trvá po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. Předkupní právo se pak neužije, pokud by v této době došlo k převodu na manžela, sourozence nebo příbuzného v řadě přímé. Je tak možné, že v současné dob sice má sestra právo bez vašeho souhlasu svůj podíl prodat, ovšem nejdříve je povinna vám podíl nabídnout k odkupu v rámci předkupního práva. Rovněž by také sestra mohla trvat na vypořádání spoluvlastnictví. Nikdo totiž nesmí být nucen ve spoluvlastnictví setrvávat, pokud o to sám nemá zájem. Spoluvlastnictví je možné vypořádat dohodou či soudní cestou. Bohužel zde není prostor sdělit bližší informace k vypořádání spoluvlastnictví. Pokud byste tedy měla zájem i o tyto informace, obraťte se prosím na nás osobně.

Lucie Vehovská

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace