Facebook

Poradna

Proplatí mi zaměstnavatel nevybranou dovolenou? 14.02.2012, Region Opavsko

Pracuji jako zaměstnanec a mám nárok na pět týdnů dovolené. Kvůli vysokému  pracovnímu vytížení i vzhledem k tomu, že nerad trávím dovolenou jen tak doma a na pět týdnů v zahraničí nemám dostatek peněz, jsem si ji nikdy nestihl vybrat celou.  Rád proto využívám možnosti si nechat nevybranou dovolenou proplácet, jak to umožňuje zákoník práce. Slyšel jsem však, že od nového roku již tato možnost není. Jak to tedy bude s nevybranou dovolenou za rok 2011, ze které mi zbylo 13 dnů?      Jan K.

Máte pravdu. V předchozím zákoníku práce se povinnost vyčerpat dovolenou skutečně týkala jen základního rozsahu dovolené v délce čtyř týdnů. Nad tento limit bylo možné si nechat nevyčerpanou dovolenou proplatit, pokud nebyla vyčerpána ani do konce následujícího roku, přičemž nevyčerpaný základní rozsah dovolené propadl.
Od 1. ledna však začala platit novela zákoníku práce a tato možnost byla zrušena. Podle našich  zákonodárců má totiž primárně dovolená sloužit k tomu, abyste si řádně odpočinul a načerpal nové síly, nejlépe již v rámci roku, za který dovolená náleží. Nově tedy nebude možné tento nadstandardní zbytek dovolené proplatit a propadne také. Z toho tedy plyne odpověď na váš dotaz –  pokud si do konce roku 2012 nevybranou dovolenou za rok 2011 nevyčerpáte, tak vám bez náhrady propadne. Nárok na proplacení nevyčerpané dovolené byste měl pouze v případě ukončení pracovního poměru.
Tímto však novinky platné od nového roku, týkající se nevyčerpané dovolené, nekončí. Nově si totiž můžete čerpání dovolené za předchozí rok, ve vašem případě rok 2011, určit také vy jako zaměstnanec, a to v případě, kdy by váš zaměstnavatel sám neurčil čerpání této dovolené nejpozději do 30. června 2012. Není však nutné, aby zaměstnavatel nařídil, že dovolenou musíte vyčerpat do 30. června následujícího roku. Stačí, aby do tohoto data rozhodl, že si jako zaměstnanec tuto dovolenou vyčerpáte v pozdějším datu. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, můžete si datum čerpání dovolené za předchozí rok určit vy sám.  Jedinou vaší povinností je to, že zaměstnavateli musíte oznámit termín čerpání alespoň 14 dnů předem.

Lucie Vehovská,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace