Facebook

Poradna

Prodlouží rekonvalescence výpovědní lhůtu? 05.03.2013

Prodlouží rekonvalescence výpovědní lhůtu?

Se zaměstnavatelem mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Nyní jsem obdržela výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti. Dvouměsíční výpovědní lhůta uplyne k letošnímu 31. březnu. Začátkem března mám ovšem domluvený termín operace. Nevím, jak dlouho budu v pracovní neschopnosti, jak dlouho bude rekonvalescence trvat a zda se ještě do konce března do práce vrátím, nebo ne. Bude mít má pracovní neschopnost vliv na výpovědní lhůtu?  Andrea T.

Píšete, že máte začátkem března nastoupit do nemocnice na operaci s tím, že nevíte, jak dlouho bude pracovní neschopnost trvat.  Zda vaše pracovní neschopnost bude mít nějaký vliv na běžící výpovědní lhůtu, záleží na tom, jak dlouho budete dočasně práce neschopná. Pokud během výpovědní lhůty budete v dočasné pracovní neschopnosti a tato pracovní neschopnost bude trvat jen několik dnů a nedotkne se konce výpovědní lhůty, nemá tato doba vliv na skončení pracovního poměru. To znamená, že pokud vaše pracovní neschopnost bude lékařem  ukončena dříve než nastane konec výpovědní lhůty, tj. 31.3.2013, pracovní poměr skončí k tomuto datu. K prodloužení pracovního poměru pak nedochází. Jiná situace nastane v případě, jestliže bude vaše dočasná pracovní neschopnost trvat déle a přesáhne konec výpovědní lhůty.  V tomto případě pracovní poměr skončí uplynutím části výpovědní lhůty po skončení dočasné pracovní neschopnosti. V případě, že vaše pracovní neschopnost  bude ukončena například k 5. dubnu 2013, přičte se k tomuto datu počet kalendářních dnů, které jste v období od vzniku dočasné pracovní neschopnosti do 31.března 2013 neodpracovala z důvodu dočasné pracovní neschopnosti. Váš pracovní poměr v tomto případě neskončí 31. března 2013, ale k pozdějšímu datu, tj. váš pracovní poměr se prodlouží. Vy jako zaměstnanec však můžete svému zaměstnavateli sdělit, že na prodloužení pracovního poměru netrváte. Tuto informaci musíte sdělit zaměstnavateli nejpozději do 31. března 2013. Pokud tak neučiníte, k prodloužení pracovního poměru dochází.

Radka Matyášková,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace