Facebook

Poradna

Prodejce ignoruje mou reklamaci, 28.06.2016

Obracím se na vaši poradnu s žádostí o pomoc ve věci reklamace. Nevím totiž, jak mám dál postupovat, nebo na co mám právo. Koncem března jsem dceři koupila fotoaparát. Následující týden jsme jej šli reklamovat z důvodu vadné součástky. Byl s námi sepsán reklamační protokol s tím, že nám dají vědět. Uplynuly dva měsíce a nic se nestalo, prodejce nereaguje. Foťák dcera potřebuje ke své práci. Můžeme požadovat peníze zpět? Děkujeme za odpověď. Jana V.

Problematikou reklamace, jakož i práv a ochrany spotřebitele se zabývá zákon č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, který ve svém ustanovení § 19 uvádí, že prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Z vašeho dotazu není patrné, zdali jste se dohodli na delší lhůtě, to je třeba si ověřit. Obecně lze však říci, že jako spotřebitel máte v případě, že prodejce nevyřídil reklamaci včas, právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je nutné prodejci doručit, aby bylo účinné. Je vhodné tak učinit písemně a nejlépe zaslané doporučeně s dodejkou. Odstoupením se totiž smlouva mezi vámi ruší a máte povinnosti si vrátit poskytnutá plnění, tedy vy vrátíte fotoaparát a prodejce peníze. Pokud by ani po vašem odstoupení od smlouvy prodejce na písemnost nereagoval a nevrátil peníze, je možné jej vyzvat prostřednictvím tzv. předžalobní výzvy, kdy jej tímto naposledy upozorníte, že má možnost situaci řešit, než přistoupíte k žalobě a pohrozíte, že se příslušná částka zvýší o náklady soudního řízení. Pokud budete chtít, můžete se na naši poradnu znovu obrátit a můžeme spolu projednat další kroky k vymožení vašich práv. Rovněž máme v poradně k dispozici vzor odstoupení, pokud byste o něj měla zájem.

Veronika Prchalová

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace