Facebook

Poradna

Přítelkyně mi nechce vrátit mé věci 1.11.2016

Před nějakou dobou jsem ukončil vztah s přítelkyní a odstěhoval se z jejího bytu, ve kterém jsem s ní téměř dva roky bydlel. Do bytu přítelkyně jsem si dříve nastěhoval svou televizi a sedací soupravu, tyto věci jsme společně užívali. Nyní mi však bývalá přítelkyně odmítá tyto věci vrátit. Klíče od bytu jsem již přítelkyni vrátil, a tak ani nemám jak se do bytu dostat. Co mám dělat, když trvám na tom, abych dostal své věci zpět?   Lukáš M.

Při odpovědi na váš dotaz budeme vycházet z toho, že mezi vámi a bývalou přítelkyní nedošlo k žádné dohodě (ani ústní) o tom, že byste jí vámi zmiňované věci přenechal – např. daroval či prodal. Dále budeme vycházet z toho, že vy sám jste dané věci nabyl (zakoupil jste je, byly vám darovány atd.) a jste tedy výlučným vlastníkem věcí. V tom případě skutečně máte právo na to, aby vám bývalá přítelkyně dané věci vydala. Pokud přítelkyně i po ústních výzvách odmítá Vám věci vydat zpět, nepostupuje správně a omezuje svým jednáním vaše vlastnická práva. Je tak vhodné bývalou přítelkyni znovu vyzvat, nyní již písemně, nejlépe doporučeným dopisem, k tomu, aby vám věci vydala, případně aby vám sdělila termíny, kdy si můžete věci odstěhovat. Ve výzvě doporučujeme věci konkrétně specifikovat – uvést, o jaké věci se jedná. K tomu, aby vám přítelkyně termíny možného odvozu věcí sdělila či jinak věci vydala, je vhodné, abyste i Vy  ve výzvě stanovil určitý termín, kdy nejpozději chcete, aby vám věci vydala. Pokud bývalá přítelkyně nebude na vaši výzvu reagovat, ani nedojde z její strany k vydání vašich věcí jiným způsobem, pak byste byl nucen, v případě, že na vydání věcí budete trvat, obrátit se na soud a podat žalobu na vydání věcí. Máme za to, že se ve věci zadržování vašich věcí bývalou přítelkyní můžete rovněž obrátit na Policii ČR s podáním trestního oznámení, jelikož se bývalá přítelkyně může svým jednáním dopouštět trestného činu. To, zda se jedná o trestný čin či nikoliv, je však oprávněna posuzovat pouze Policii ČR. Na riziko podání trestního oznámení a možnosti řešení situace soudní cestou je vhodné bývalou přítelkyni ve výše uvedené výzvě rovněž upozornit, aby si mohla uvědomit, že neřešení nastalé situace by mohlo vést k dalším krokům, které by pro ni mohly mít další důsledky. V občanské poradně máme k dispozici vzor takovéto výzvy a můžeme Vám jej poskytnout, pokud budete mít zájem.

Radana Plevová

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace