Facebook

Poradna

Přítel se odstěhoval, mám nárok na větší dávky? 06.12.2016

Dobrý den. Bydlím v nájemním bytě a pobírám příspěvek na bydlení. Nájemní smlouva je psaná na mě. Mám dvě děti z předchozího manželství. Ještě před týdnem jsem v bytě bydlela s přítelem, který sice pracoval, ale nám už ke konci vztahu na nic mi nepřispíval. Veškeré výdaje spojené s bydlením již pár měsíců hradím pouze já a je to pro mě a mé dvě děti složité, protože jeho příjem se v rámci příspěvku započítával. Jak už jsem uvedla, přítel již s námi nebydlí. Bude to mít nějaký vliv na výši příspěvku na bydlení? Musím tuto informaci někde hlásit? Marcela F.

 

V dotazu uvádíte, že se z vaší domácnosti před týdnem odstěhoval váš přítel, který byl společně posuzován v rámci příspěvku na bydlení. Předpokládám, že žadatelem o dávku jste vy jako nájemce bytu. V rámci příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které mají v bytě, na který je příspěvek na bydlení žádán, trvalý pobyt. Podmínka vedení společné domácnosti se nevyžaduje. Pokud nechcete, aby byl přítel, který s vámi prokazatelně nebydlí a tedy byt neužívá, zohledňován pro výpočet příspěvku na bydlení, je nutné jej vyloučit z okruhu společně posuzovaných osob. Možností je také zrušit bývalému příteli v bytě trvalý pobyt, pokud si ho bývalý partner nepřehlásí sám. S žádostí o vyloučení ze společně posuzovaných osob je nutné se obrátit na příslušný Úřad práce, který může za zákonem daných okolností rozhodnout, že se k příjmům bývalého přítele již nebude v rámci příspěvku na bydlení přihlížet. Úřad práce tak může učinit za předpokladu, že některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu. Tuto skutečnost je však nutné prokázat, a to například vaším čestným prohlášením, případně prohlášením bývalého přítele, že opustil společnou domácnost. Co se týče hlášení změn, pak ze zákona o státní sociální podpoře obecně vyplývá, že jste povinna hlásit do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu. Je možné a asi i vhodné již nyní zajít na příslušný Úřad práce, tuto informaci o změně počtu osob v domácnosti sdělit a domluvit se, kdy přesně a za jakých okolností a co vše je nutné doložit, aby mohlo dojít co možná nejdříve k vyloučení vašeho bývalého partnera z okruhu společně posuzovaných osob. Z vašeho dotazu nevyplývají žádné bližší informace, ale předpokládám, že pokud náklady na bydlení zůstaly zhruba stejné a snížily se příjmy domácnosti, pak může skutečně dojít ke zvýšení příspěvku na bydlení. Teoreticky vám může vzniknout nárok i na další dávky, například dávky hmotné nouze příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení. Záleží na vaší skutečné finanční situaci. Informace o změně počtu osob v domácnosti je také vhodné nahlásit pronajímateli.

                Lucie Vehovská

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace