Facebook

Poradna

Přijdu během těhotenství o peníze?, 08.02.2013

Jsem ve druhém měsíci těhotenství. Vykonávám fyzicky docela náročnou práci. Lékař mi sdělil, že v pokročilejším stadiu těhotenství nebudu moci stejnou práci vykonávat a že by mi zaměstnavatel měl přidělovat práci jinou. Samozřejmě nechci nijak ohrozit své dítě, ale taky se bojím, že když budu dělat jinou práci, třeba méně náročnou, budu mít také menší plat. Může mě zaměstnavatel přeřadit na méně placenou práci?    Alice R.

Uvádíte, že vám lékař sdělil, že v pozdějším stadiu těhotenství nebudete moci vykonávat dosavadní práci. Až tato situace nastane a dosavadní práce nebude pro vás z důvodu těhotenství vhodná, vystaví vám o tom ošetřující lékař potvrzení. Na jeho  základě by následně měl poskytovatel pracovnělékařských služeb (závodní lékař) vydat lékařský posudek s tím závěrem, že vykonávaná práce ohrožuje vaše těhotenství. V tom případě by byl zaměstnavatel povinen vás převést na jinou, pro vás vhodnou práci, a to i bez vašeho souhlasu. Sdělujete, že se obáváte toho, abyste v případě převedení na jinou práci nedostávala nižší mzdu. V tomto ohledu strach mít nemusíte. Z důvodu výše uvedeného přeložení byste totiž měla mít nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, což je dávka nemocenského pojištění. Podmínkou nároku na tuto dávku je převedení na jinou práci, u které bez svého zavinění dosahuje zaměstnankyně nižšího příjmu. Těhotné zaměstnankyni se dávka vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Dávka se poskytne, jednoduše řečeno, ve výši rozdílu mezi příjmem dosahovaným před převedením a příjmem dosahovaným po převedení. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení na základě žádosti, kterou podáte u svého zaměstnavatele. Podrobnosti postupu pro výplatu této dávky proto v případě potřeby konzultujte přímo s vaším zaměstnavatelem či s příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení. Jen upozorňujeme, že na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nemá nárok těhotná zaměstnankyně, která je činná na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce.

Radana Plevová,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace