Facebook

Poradna

Pojišťovna mi nechce proplatit nehodu, kterou jsem nezavinil

Před nedávnou dobou jsem měl autonehodu, kterou jsem nezavinil. Věc byla nahlášena na pojišťovnu druhého řidiče, viníka nehody. Mé auto bylo potřeba opravit – náklady o opravě jsem pojišťovně předložil a očekával jsem proplacení této opravy. Měl jsem za to, že vše bude v pořádku a bez komplikací, ale obdržel jsem vyjádření pojišťovny o tom, že mi bude uhrazena jen část ceny za opravu. Prý v určité výši došlo k zhodnocení mého auta tím, že mi byly vyměněny opotřebované součástky, které byly nehodou poškozené, za nové. Je postup pojišťovny správný? Skutečně si budu muset opravu částečně zaplatit ze svého?      Libor J.

Problematika vaší situace byla již opakovaně řešena soudy, kdy se poškození bránili proti krácení plnění pojišťoven a v obdobných věcech bylo již rozhodováno i Ústavním soudem. Existují tak i nálezy Ústavního soudu, kterými by se měly soudy při rozhodování v obdobných případech řídit. Z nálezů Ústavního soudu vyplývá, že rozsah náhrady škody musí zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí (nehodou). Pokud obnovení původního stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů a oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k náhradě nákladů (byť částečné) na poškozeného. Dále je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého, ale nehavarovaného, vozidla. Rovněž je třeba vzít v úvahu i to, že poškozenému bylo ono „zhodnocení“ vozidla „vnuceno“ jednáním jiného (viníka), jelikož kdyby k nehodě nedošlo, nebyl by poškozený nucen vozidlo opravovat. Je tak třeba vždy individuálně posuzovat, zda oprava byla provedena účelně, zda byly provedeny jen potřebné opravy související s nehodou, zda nebyly poskytnuty nadstandardní díly atd. Pokud nesouhlasíte s vyjádřením pojišťovny a máte za to, že oprava byla provedena účelně a nedošlo tak k provedení něčeho „navíc“, pak je třeba se bránit. Tedy pojišťovně sdělit, nejlépe písemně, svůj nesouhlas, vysvětlit důvody nesouhlasu a trvat na úhradě celé částky. Pokud by přesto pojišťovna celou částku neuhradila, nezbylo by, než věc řešit soudní cestou.

Radana Plevová

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace