Facebook

Poradna

Otěhotněla jsem na rodičovské dovolené, 23.8.2011

V současné době jsem na rodičovské dovolené s dvouletou dcerou. Zvolila jsem si tříletou dobu čerpání rodičovského příspěvku. Před nástupem na rodičovskou dovolenou (nejdříve tedy mateřskou dovolenou)  jsem byla zaměstnaná. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Nyní s manželem čekáme druhé dítě, které se narodí za půl roku. Nejsem si jistá, zda mi i u druhého dítěte vznikne nárok na mateřskou, když jsem od prvního porodu vůbec nepracovala. Pokud ano, můžu pobírat rodičovský příspěvek na starší dceru a zároveň mateřskou na druhé dítě?                                                                                   Gabriela J.

Odpověď: Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PPM - „mateřská“) je dávka nemocenského pojištění, která je podmíněna účastí pojištěnce na nemocenském pojištění. Dávka náleží matce, jestliže těhotenství skončilo porodem a jestliže byla matka v posledních dvou letech před nástupem na PPM účastna nemocenského pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů. Do doby 270 dnů se započítává také doba přerušení pojištění např. z důvodu rodičovské dovolené, pokud Váš pracovní poměr stále trvá. Dle výše uvedených informací, Vám tedy nárok na PPM u druhého dítěte opět vznikne i bez návratu do zaměstnání. PPM se poskytuje maximálně po dobu 28 týdnů. Souběh rodičovského příspěvku a PPM však není možný. Výjimkou je situace, kdy rodič má nárok na PPM jen po část kalendářního měsíce a jeho výše je nižší než je výše rodičovského příspěvku a dále situace, kdy výše PPM za kalendářní měsíc je nižší než výše rodičovského příspěvku. Pak vzniká nárok na PPM a na rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi ním a PPM. Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z denního vyměřovacího základu ke dni nástupu na dávku, rozhodným obdobím je zpravidla období předchozích 12 kalendářních měsíců. Jestliže nebudete mít v rozhodném období z důvodu čerpání rodičovské dovolené žádný příjem, bude se Vaše PPM vypočítávat podle příjmů před první mateřskou dovolenou. Bude-li PPM vyšší než Váš současný rodičovský příspěvek, bude vyplácení rodičovského příspěvku zastaveno. Pokud byste měla zájem o další informace, můžete se na nás znovu obrátit.

Radana Plevová,

Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace