Facebook

Poradna

Od ledna vám exekutor může zabavit i řidičák, 02.01.2013

Jako každým rokem nás ani letos zákonodárci neušetřili výrazných novoročních změn. Zatímco loni se rozhodli zasáhnout do oblasti sociální, tentokrát se zaměřili mimo jiné na problematiku vymáhání dluhů v rámci exekucí. Změny pro dlužníky, a nejen pro ně, nejsou příliš pozitivní a novela má spíše postihující charakter. O to více platí zásada, že je nutné problémy s dluhy řešit včas, co nejdříve, a nezapomínat hájit svá práva.

První výraznou změnou je nově zavedená možnost exekutorů pro dluhy, vzniklé za trvání manželství i jen některému z manželů, postihnout v rámci exekuce účet na jméno druhého z manželů či jeho příjem srážkami ze mzdy. Před prvním lednem 2013 tento způsob vymáhání dluhů nebyl možný. Jedná se proto o novinku, která může představovat vážný zásah do situace mnoha rodin. V takovém případě se manžel dlužníka stává účastníkem řízení, aby se mohl proti tomuto způsobu vymáhání ohradit a případně vznést zákonné obranné prostředky.  Od nového roku byl také vytvořen nový způsob vymáhání, a to exekuce pozastavením řidičského oprávnění. Takovouto exekuci bude možné nařídit pouze v případě vymáhání dluhu na výživném pro nezletilé dítě. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění bude mít držitel, dlužník, zákaz řídit motorová vozidla. Došlo také ke změnám v nařizování exekucí a od 1. ledna 2013 již nebude možné proti usnesení o nařízení exekuce podat odvolání. Pokud přesto nastanou důvody bránit se, je tak možné učinit návrhem na zastavení exekuce pro důvody uvedené v § 268 občanského soudního řádu. Z relativně pozitivních změn byla nově exekutorovi stanovena lhůta pro doručení výzvy k dobrovolnému splnění dluhu, a to 15 dnů. Výzva bude zasílána spolu s prvním exekučním příkazem a exekučním titulem. Dále se prodlužuje lhůta pro toto dobrovolné zaplacení dluhu, a to na 30 dnů. Již by se také nemělo stávat, že by vás věřitel dal k soudu, aniž by vás na tuto skutečnost předem upozornil. Pokud by tak učinil, nově se vystavuje hrozbě, že mu nemusí být přiznány náklady řízení. Výše uvedené změny jsou v tomto textu popsány obecněji, pro bližší vysvětlení se můžete obrátit na pracovníky naší poradny.

Lucie Vehovská,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace