Facebook

Poradna

Neuznali mi reklamaci, co dělat? 09.08.2016

Před půl rokem jsem si v jedné prodejně zakoupil fotoaparát, který se však po krátkém užívání pokazil. Proto jsem ho u prodejce reklamoval. Následně jsem obdržel vyjádření prodejce, že mi reklamace nebyla uznána, jelikož vada byla způsobena mechanickým poškozením fotoaparátu. S tím však nesouhlasím, s foťákem jsem nic neudělal, normálně jsem ho používal. Řekl jsem prodejci, že na reklamaci trvám, ale bylo mi sděleno, že už to dále řešit nebudou. Co můžu teď dělat? Fotoaparát sice nebyl nejlevnější, ale na druhou stranu se kvůli tomu soudit nechci. Není jiná možnost, jak to vyřešit?                              Libor M.

 

Při odpovědi vycházíme z toho, že se ve vašem případě jedná o spotřebitelskou problematiku, kdy vy sám jste fotoaparát zakoupil jako fyzická osoba (tedy ne v rámci vaší výdělečné činnosti) a prodávajícím je naopak podnikatel. Uvádíte, že vám nebyla uznána reklamace fotoaparátu a dotazujete se, zda lze tuto věc s prodejcem, který reklamaci neuznal, řešit jiným způsobem, než soudní cestou. Ano, lze. Na základě novelizace zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je od února 2016 dána zákonná možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Na základě ustanovení § 14 tohoto zákona má prodávající povinnost informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a uvést přímo i subjekt, na který je možné se v této věci obrátit. Ve vašem případě by tímto subjektem byla Česká obchodní inspekce (ČOI). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Návrh je možné podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo u prodávajícího poprvé. Podmínkou mimosoudního řešení sporu je tak to, že spotřebitel v prvé řadě řešil spor přímo s prodávajícím. Za podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se nehradí žádný poplatek. Náklady spojené s tímto „řízením“ si strany nesou samy. Je ale třeba sdělit, že subjekt provozující mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ve vašem případě tedy ČOI) v dané věci nebude rozhodovat, jen vypracuje nezávislý posudek, na základě kterého by mělo dojít k uzavření dohody mezi spotřebitelem a prodejcem. Ve vašem případě tak máte možnost podat nyní návrh na řešení sporu k České obchodní inspekci. Pokud by následně nedošlo k uzavření dohody o řešení věci mezi vámi a prodejcem a vy byste na svých nárocích trval, pak by bohužel skutečně nezbylo, než se obrátit na soud.

Radana Plevová

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace