Facebook

Poradna

Neuvedla jsem otce dítěte,mám nárok na dávky v nouzi? 13.11.2012

Jsem samoživitelka, mám půlroční dceru. Její otec není uveden v rodném listě, mám k tomu své vážné důvody. V současné době pobírám rodičovský příspěvek a dětské přídavky na dceru. Finančně jsem na tom dost špatně, proto si chci požádat o dávky hmotné nouze. Kamarádka mi však řekla, že asi nic nedostanu, když jsem neuvedla otce dcery v rodném listě. Je to pravda?            Michaela V.

Neuvedení otce v rodném listě může být skutečně problém pro vznik nároku na některé dávky. Jedná se zejména o dávky hmotné nouze. Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi totiž není osobou v hmotné nouzi, a tedy této osobě nevzniká nárok na tyto dávky, ten, kdo prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Tím se rozumí zvýšení příjmu mimo jiné také řádným uplatněním nároků a pohledávek. Kdyby otec dcery byl uveden v rodném listě, mohla byste po něm nárokovat výživné na nezletilé dítě. Tím, že v rodném listě uveden není, může mít správní orgán při rozhodování o nároku na dávky hmotné nouze za to, že jste se vzdala možnosti řádně uplatňovat nároky na výživné a tím si i zvýšit příjem. Uvádíte, že máte vážné důvody k tomu, proč nechcete otce dcery uvést v rodném listě. O tom, zda jsou tyto vaše důvody oprávněné, by však musel rozhodnout úřad poskytující dávky hmotné nouze. S žádosti o pomoc při řešení situace se můžete obrátit také na orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), aby sám k tomu případně vydal stanovisko, například že není vhodné, aby otec dítěte byl v rodném listě zapsán. Pokud však úřad důvody neshledá jako oprávněné, může po vás požadovat, abyste do tří měsíců uplatnila svůj nárok na výživné vůči otci dcery - aby tedy byl uveden v rodném listě na základě vašeho souhlasného prohlášení, nebo abyste podala žalobu na určení otcovství. Pokud byste tak neučinila, byly by vám dávky hmotné nouze odebrány. Určitě však máte právo si na příslušných formulářích o dávky hmotné nouze požádat a vyčkat na písemné rozhodnutí daného úřadu o jejich přiznání či nepřiznání a na další postup příslušného úřadu. V této věci se proto obraťte přímo na dané pracoviště úřadu práce, které o těchto dávkách rozhoduje.

Radana Plevová,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace