Facebook

Poradna

Nedostala jsem výplatu 25.10.2016

Zaměstnavatel mi nevyplatil mzdu za září 2016, která měla být vyplacena 10. října. Ústně jsem ho opakovaně upozorňovala na dlužnou mzdu, ale jen mi sdělil, že si toho je vědom a mzdu vyplatí. Jsem samoživitelka a je to pro mě existenční ohrožení - nejsem schopna dostát svým závazkům (nájemné, půjčka), přestože řádně pracuji. Jak to můžu nyní řešit? Je možné ukončit pracovní poměr?                                              Jana

I na takové případy, kdy zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatí mzdu za jeho řádně vykonanou práci, zákon myslí. Zákoník práce dává v § 56 zaměstnanci, který od zaměstnavatele neobdrží mzdu, za určitých podmínek možnost zrušit pracovní poměr z jeho strany okamžitě. Mezi tyto podmínky patří i to, že zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Obdobím splatnosti je z pohledu zákoníku práce celý měsíc následující po tom měsíci, v němž vznikl zaměstnanci nárok na mzdu. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Ve vašem případě je mzda za měsíc září splatná do konce měsíce října. Nyní ještě váš zaměstnavatel není v prodlení se splatností vaší mzdy, ale je možné jej nejlépe písemně upozornit na to, že mzda nebyla ve výplatním termínu uhrazena a sdělit, jaké těžkosti s tímto máte. Můžete rovněž svého zaměstnavatele upozornit, že pokud se dostane do prodlení s výplatou mzdy, obrátíte se na inspektorát práce, který může za porušování jeho povinností, tedy i za nevyplácení mzdy, uložit pokutu. Úřad však nemá pravomoc k tomu, aby zaměstnavateli stanovil povinnost mzdu vyplatit. Pokud tedy neobdržíte mzdu do 15 dnů po uplynutí splatnosti (do 15. listopadu) můžete poté písemně okamžitě zrušit pracovní poměr. V této písemnosti uvedete jako důvod nevyplacení mzdy za měsíc září 2016. V případě ukončení pracovního poměru okamžitým zrušením vám neběží žádná výpovědní lhůta, ale pracovní poměr končí okamžitě, tedy dnem doručení okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavateli. Zároveň vám zaměstnavatel musí podle § 56 odst. 2 zákoníku práce vyplatit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, odpovídající délce výpovědní doby, která je obvykle dvouměsíční.

Monika Urbánková

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace