Facebook

Poradna

Nechci skončit na ulici. Region Opavsko 22. 02. 2011

Před dvěma lety jsme se s manželkou a dětmi přestěhovali do nového bytu. S pronajímatelem máme sepsanou nájemní smlouvu na dobu určitou, a to do 30. 6. 2011.  Pronajímatel nám nájemní smlouvu odmítá obnovit a vyhrožuje, že nás sám z bytu po skončení nájmu vystěhuje. V občanském zákoníku jsem se dočetl, že pokud po skončení nájmu pronajímatel nepodá návrh k soudu do 30 dnů, nájemní smlouva se znovu obnovuje. V nájemní smlouvě obnovu nájmu však nemáme upravenou. Nechceme skončit na ulici. Má právo nás pronajímatel sám z bytu vystěhovat? Je možné se bránit ustanovením, které jsem si přečetl v zákoně?                          Marek H.

V občanském zákoníku je stanoveno, že užívá-li nájemce věc i po skončení nájmu a pronajímatel nepodá návrh k soudu do 30 dnů, nájemní smlouva se znovu obnovuje. Jde o obecné ustanovení, které se však nevztahuje na nájem bytu. Před více než 5 lety platilo obdobné ustanovení  i pro nájemní byty, ale to bylo novelou zákona v roce 2006 zrušeno. Platilo, že pokud pronajímatel do 30 dnů od skončení  doby nájmu nepodal k soudu návrh na vyklizení, nájemní smlouva se obnovila. Nájemce však musel byt i nadále užívat. Toto ustanovení již však nemůžete použít.

Ve vašem případě nájem bytu skončí k 30. 6. 2011, pokud se Vám nepodaří se s majitelem domluvit na prodloužení nájemní smlouvy. Po skončení nájmu musíte všichni byt vyklidit. Pokud byste tak neučinili, budete v bytě bydlet tzv. bez právního důvodu a  pronajímatel má právo na vás podat  k soudu žalobu na vyklizení z bytu. Následně například i návrh na exekuci. V případě, že situace dojde až tak daleko, riskujete tím, že budete navíc platit soudní výlohy, odměnu advokáta apod.. Možností je si již výrazně dopředu před ukončením nájmu pokusit nalézt jiné bydlení.

Pokud byste se včas nevystěhovali a byt užívali bez právního důvodu, pronajímatel by měl i přesto respektovat výše uvedený postup při vyklizení nájemníků. Sám o sobě by Vás vystěhovat neměl, i když se tak často stává např. prostým vyměněním zámků. V takovém případě je možné kontaktovat policii a požádat je o pomoc při řešení této situace.

Radka Matyášková,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace