Facebook

Poradna

Nechce mě viník nehody ošidit? 24.5.2011

Dobrý den, před měsícem jsem měla autonehodu. Viníkem byl řidič protijedoucího vozidla. Sice se mi nic vážného nestalo, ale i tak jsem byla více než dva týdny v pracovní neschopnosti. Před třemi dny jsem znovu byla u výslechu, kde mi bylo sděleno, že pachatel navrhl nějaké narovnání. I když mi vysvětlili, co to znamená, moc jsem to nepochopila. Prý je však takový postup v této situaci možný. Nechci udělat v řízení nějakou chybu, abych se případně nevzdala práva na odškodnění apod. Můžete mi s tímto pomoci?                                                                                                                               Petra K.

 

Narovnání patří mezi tzv. odklony v trestním řízení a jedná se o jeden z alternativních způsobů, kterým může pachatel napravit své protiprávní jednání a nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem. Jednou z podmínek tohoto institutu je podle § 309 trestního řádu uhrazení škody poškozenému, případně jiné odčinění újmy poškozeného. Nemusíte se tedy bát, že přistoupením na tento tzv. odklon v trestním řízení byste se vzdala práva na náhradu škody. Právě naopak.

V případě narovnání musí být pachatelem splněny ještě další zákonné podmínky, zejména složení peněžní částky na obecně prospěšné účely. Jelikož se jednalo o autonehodu, vy jako poškozená máte právo žádat náhradu škody (bolestné, ušlou mzdu, náklady léčení aj.) od pojišťovny, u které pachatel platil povinné ručení na vozidlo a v  rámci tzv. narovnání se můžete s pachatelem dohodnout na  náhradě další vzniklé újmy .

Pokud se rozhodnete využít nabídky viníka autonehody, je vhodné obrátit se na Probační a mediační službu ČR v Opavě, která bezplatně a nestranně zprostředkovává kontakt mezi pachatelem a poškozeným a umožňuje domluvit se mimosoudní cestou na rychlém a přijatelném způsobu náhrady škody formou mediace. Krom tohoto jsou pracovníci Probační a mediační službu ČR v Opavě společně s občanskou poradnou opavské Charity zapojeni do projektu Criminal Justice – poradenství obětem trestných činů. Pokud byste tedy potřebovala poradit v i dalších věcech, týkající se vaší situace, můžete na obě tyto instituce  obrátit. Více o projektu Criminal Justice na www.obcanskaporadnaopava.cz a www.pmscr.cz.

Vehovská Lucie,

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace