Facebook

Poradna

Našel jsem si novou práci a nevím, zda mě zaměstnavatel pustí, Region Opavsko, 25.10.2011

Pracuji jako stavební mistr u zaměstnavatele, se kterým mám uzavřenu pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Vzhledem k jeho ekonomické situaci byla mně i ostatním zaměstnancům snížena mzda. Vypadá to, že k opětovnému zvýšení v dohledné době nedojde.  Našel jsem si proto jinou práci s vyšší mzdou. Nejprve bych na novém místě pracoval na poloviční úvazek a za dva měsíce, po odchodu pracovníka do důchodu, bych již měl pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr.  Nový zaměstnavatel však chce, abych nastoupil za 14 dnů. Mám ovšem  obavy, že mě současný zaměstnavatel nepustí. Těžko za mě bude hledat náhradu v tak krátké době. Existuje ještě možnost hlavního a vedlejšího pracovního poměru. Můžu pracovat u dvou zaměstnavatelů zároveň?                     Honza P.

 

Nový zákoník práce od 1. ledna 2007 již nerozlišuje mezi  vedlejším a hlavním pracovním poměrem. Takže můžete mít více  pracovních poměrů u stejného zaměstnavatele nebo u různých zaměstnavatelů zároveň, po splnění zákonem stanovených podmínek. Ve vašem případě můžete mít jeden pracovní poměr na plný úvazek u stávajícího zaměstnavatele a u jiného zaměstnavatele druhý pracovní poměr na zkrácený úvazek nebo i na plný úvazek. Důležité je zvážit, jak budete schopen plnit své závazky vyplývající z pracovních poměrů vůči oběma zaměstnavatelům najednou. V emailu se nezmiňujete, zda nové zaměstnání budete vykonávat u zaměstnavatele, který má stejný předmět činnosti jako Váš zaměstnavatel současný. Pokud totiž tomu tak je, potřebujete k tomu, abyste mohl novou práci vykonávat od současného zaměstnavatele písemný souhlas. Tento souhlas může zaměstnavatel písemně odvolat, ale zároveň musí uvést důvody změny svého rozhodnutí. Pokud tomu tak není, souhlas současného zaměstnavatele není třeba. Činnost zaměstnavatele zjistíte např. z obchodního rejstříku, živnostenského oprávnění apod. Zvažte i to, zda s novým zaměstnavatelem poté opravdu dojde k uzavření pracovní smlouvy na plný úvazek za odcházejícího zaměstnance. Z dotazu předpokládám, že se zatím jedná pouze o slib ze strany případného nového zaměstnavatele. Dosavadní pracovní poměr můžete ukončit dohodou, což by bylo ve vašem případě nejjednodušší, nebo výpovědí. Bližší informace o ukončení pracovního poměru vám můžou podat pracovníci Občanské poradny.

Radka Matyášková,

Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace