Facebook

Poradna

Narazilo do nás nepojištěné auto

Před několika týdny se nám stala autonehoda. Jeli jsme spolu s rodinou k příbuzným a čelně do nás narazilo auto. Auto je na odpis, dcerka a manželka byly zraněny, musely být ošetřeny a několik dnů pobýt v nemocnici. Manželka je doteď v pracovní neschopnosti. Navíc jsme zjistili, že auto, které do nás narazilo, nebylo pojištěno. Není tedy kde uplatnit škodu na autě, na zdraví mé dcery a manželky. Jaká existuje šance, že bychom škodu, která nám vznikla,  vymohli?     Jan K.

Autonehoda je vždy nepříjemná, a to nejen co se týče vyřizování, ale i z hlediska dopadů na psychiku, zejména pokud byl někdo z našich blízkých zraněn. V dotazu uvádíte, že auto, kterým vám byla způsobena škoda, nebylo pojištěno. Majitel motorového vozidla musí ze zákona zajistit, aby auto bylo pojištěno pro odpovědnost z provozu vozidla. Je však pravdou, že existuje relativně velké procento těch, kteří tuto zákonnou povinnost neplní. Ovšem to, že vám byla způsobena škoda nepojištěným vozidlem, neznamená, že byste škodu nikdy nevymohli, příp. museli složitě škodu vymáhat přímo po viníkovi. V takovém případě totiž má poškozený podle § 9 a § 24 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přímý nárok na plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ta pak po výplatě plnění z garančního fondu poškozenému uplatňuje vyplacenou částku po nepojištěném škůdci. Více informací o tom, jak uplatnit nárok na plnění z garančního fondu a které doklady bude nutné k žádosti „oznámení poškozeného“ pro řádné uplatnění nároku na náhradu škodu doložit, lze nalézt na webové stránce České kanceláře pojistitelů www.ckp.cz, případně se můžete obrátit na Informační středisko pro poškozené ČKP na  tel: 221 413 111.  Pokud si nejste jisti, co vše můžete v rámci vzniklé škody požadovat např. v rámci škody na majetku, na zdraví, můžete se kdykoliv znovu obrátit na nás, na Občanskou poradnu či na středisko Probační a mediační služby v Opavě. Pracovníci Občanské poradny jsou totiž spolu s pracovníky Probační a mediační služby PMS ČR v Opavě společně zapojeni do projektu Restorativní Justice – podpora a poradenství obětem trestných činů. Více o projektu Restorativní Justice na www.obcanskaporadnaopava.cz a www.pmscr.cz.

Lucie Vehovská,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace