Facebook

Poradna

Můžu zdědit hrob? Region Opavsko, 15.11.2011

Maminka, které je již přes 85 let, vlastní hrob. Vzhledem k jejímu věku a zdravotnímu stavu již ale není schopna se o něj postarat. Proto uvažuje, že hrob přepíše na mě. Obci platí nějaký poplatek. Po smrti chce být v tomto hrobě pochována. Před deseti lety zde maminka nechala vyměnit pomník a rám. Jaké pro mě vyplývají práva a povinnosti, když hrob převezmu? Jak to bude v případě, kdyby maminka zemřela a nedošlo k převedení hrobu?  Bude se hrob řešit v rámci dědického řízení?                                            Milan S.

 

Z toho co píšete, vyplývá, že vaše maminka má uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa. Tato smlouva se uzavírá mezi nájemcem (ve vašem případě je to právě maminka) a provozovatelem, tedy obcí. Dále musí být tato smlouva písemná, musí v ní být uvedena výše nájemného a výše úhrady za služby, pokud je provozovatel poskytuje.  Hrob  má také tzv. hrobové příslušenství (pomník, rám apod.) a vlastníkem  tohoto příslušenství může být i někdo jiný než nájemce. V tomto případě bude zřejmě toto příslušenství ve vlastnictví maminky. Pokud se spolu s maminkou rozhodnete převést nájem na vás, měli byste se dostavit na obecní úřad, kde s maminkou ukončí stávající smlouvu a s vámi podepíší novou. Tím se stanete nájemcem hrobového místa. Mezi vaše povinnosti bude především patřit placení nájmu, případně plnění  dalších povinností vyplývající z této smlouvy. Dále podle zákona o pohřebnictví jste  povinen například na  vlastní náklady zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa (tzn. pečovat o hrob). Další povinnosti mohou také vyplývat z příslušného hřbitovního řádu. Jako nájemce byste měl právo rozhodovat o tom, kdo bude v hrobě pohřben. V případě, že se maminka rozhodne i nadále zůstat nájemcem hrobového místa, její smrtí nájem přechází na její dědice.  Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště a také doložit titul přechodu nájmu. V případě maminky je hrobové příslušenství v jejím vlastnictví. Toto pak bude předmětem dědického řízení.  Pokud máte další dotazy, můžete se obrátit na občanskou poradnu,  na provozovatele pohřebiště nebo v rámci dědického řízení toto řešit se soudním komisařem (notářem).

Radka Matyášková,

Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace