Facebook

Poradna

Můžu vydědit syna? 04.10.2011

Jsem vdovec, mám dva syny. Jelikož starší syn tráví hodně času po hospodách, kde utrácí peníze za alkohol a automaty, chtěl  bych, aby po mé smrti rodinný dům, kde nyní žiji sám, zdědil jen mladší syn. Nevím, jestli je to možné. Mladší syn má rodinu, chodí řádně do práce, často mě s dětmi navštěvují a pomáhají mi. Je to slušný člověk, vím, že by s mým domem po mé smrti dobře naložil. Starší syn za mnou přijde jen, když potřebuje peníze. Kvůli pití a automatům má už nějaké dluhy. Nechci, aby se po mé smrti kvůli majetku dohadovali, aby starší syn nedělal mladšímu synovi problémy.     Ivan T.

 

Podle vašeho sdělení vycházím z toho, že jste jediným vlastníkem rodinného domu a chcete, aby jej vlastnil pouze mladší syn. Napadají mě dvě možnosti, jak to lze udělat. Zaprvé máte možnost již za svého života dům mladšímu synovi darovat a zřídit si k němu věcné břemeno doživotního užívání. Další možností je sepsat závěť a výše uvedený majetek odkázat jen mladšímu synovi. Zde je však třeba upozornit, že podle zákona jsou zletilí potomci tzv. neopomenutelní dědicové a mají nárok na tzv. povinný podíl. Pokud by došlo k sepsání závěti, kde byste vše odkázal mladšímu synovi a staršího syna v závěti neuvedl, byla by závěť v tomto směru neplatná, pokud nedojde k vydědění staršího syna, tzv. listinou o vydědění. Vydědit lze jen ze zákonem uvedených důvodů. Uvádíte, že starší syn často pije a utrácí peníze na hracích automatech, a je proto i zadlužený. V tomto případě byste zřejmě mohl vydědit staršího syna z důvodu, že trvale vede nezřízený život. Synovo chování by mělo být pro splnění podmínek vydědění trvalého charakteru. Listinu o vydědění je třeba sepsat způsobem daným zákonem a rovněž musí splňovat určité náležitosti. A jelikož jde ve vašem případě o majetek větší hodnoty, doporučuji případné sepsání závěti, listiny o vydědění (či obecně řešení vaší případné pozůstalosti) konzultovat s notářem. Konzultace s notářem je možná také v případě, že se rozhodnete nemovitost darovat již za života. Pokud byste se chtěl ještě na něco pozeptat, můžete se obrátit i na nás.

Radana Plevová,

Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace