Facebook

Poradna

Můžu přijít sňatkem o sirotčí důchod a výživné?

Je mi 24 let, v současné době studuji vysokou školu a pobírám sirotčí důchod po své mamince, která před dvěma lety nečekaně zemřela. Jelikož rodiče byli rozvedeni a mě vychovávala maminka, platí mi otec výživné. Již nějakou dobu žiji s přítelem, který pracuje. Uvažujeme, že bychom se vzali a případně založili rodinu. Nejsem si však jistá, zda když se vdám, budu mít dále nárok na sirotčí důchod a na výživné od otce.     Johana B.

Pro trvání nároku na sirotčí důchod platí jiné podmínky, než pro trvání nároku na výživné. Nejdříve zodpovím otázku, týkající se sirotčího důchodu. Podle zákona o důchodovém pojištění má na sirotčí důchod, za předpokladu splnění dalších podmínek, nárok nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě nejdéle do 26 let věku, které se mimo jiné soustavně připravuje na budoucí povolání. Tyto podmínky vy splňujete. Nezaopatřenosti nepozbudete ani v případě, že se vdáte. Zákon o důchodovém pojištění spojuje nezaopatřenost pouze s přípravou na budoucí povolání nebo s nemožností vykonávat výdělečnou činnost z důvodu zdravotního stavu. Pro případné další konkrétnější informace v této věci se určitě můžete obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Trvání nároku na pobírání výživného od vašeho otce je však třeba posuzovat jinak. Dle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Toto není jakkoli vymezeno dovršením určitého věku dítěte. Po dobu studia vyživovací povinnost otce k vám bezpochyby nadále trvá. Uzavřením sňatku však mezi vámi a přítelem (v té době již manželem) vznikne vyživovací povinnost mezi manžely. A podle zákona o rodině má výživné mezi manžely přednost před výživným od rodičů. Uzavřením manželství tedy přechází vyživovací povinnost rodičů na manžela a výživné od otce vám již náležet nebude. Shrneme-li odpověď na váš dotaz, pak sirotčí důchod vám bude náležet za splnění dalších podmínek i po uzavření sňatku, nejdéle však do 26 let. Uzavření sňatku je však důvodem k ukončení vyživovací povinnosti ze strany otce, jelikož vyživovací povinnost přejde na vašeho manžela.

Radana Plevová,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace