Facebook

Poradna

Můžu požádat o zvýšení výživného? 09.05.2017

Jsem od roku 2014 rozvedená a mám nezletilou dceru, která po prázdninách nastoupí do základní školy. Ke stanovení výše výživného došlo v rámci rozvodu a od té doby je stále stejná. Otec dcerky byl nedávno povýšen, zvýšili mu plat, tak předpokládám, že finančně by zvládl platit více. Mohu požádat o zvýšení výživného?                       Milena F.                             Soudem určená výše výživného není stanovena jednou a provždy. Nový občanský zákoník říká, že změní-li se podstatně dlouhodobě poměry, které jsou rozhodující pro výši výživného, může soud původní rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě změnit. A to zvýšit nebo snížit. Ke změně poměrů odůvodňujících podání žádosti o změnu výše výživného může dojít jak na straně povinného rodiče, tak na straně dítěte. Během let ve spojitosti s vývojem dětí se jejich životní potřeby a náklady mění, čemuž je třeba přizpůsobit i výši výživného.  Nejobvyklejšími případy pro změnu na straně povinného rodiče jsou ztráta zaměstnání, invalidita, vznik jiné vyživovací povinnosti anebo naopak vyšší výdělek, získání nového majetku. Dojde-li k nějaké změně, je ideálem samozřejmě dohoda mezi rodiči, která se překládá ke schválení soudu. Když dohoda není možná, je nutné podat na soud jednostranný návrh na zvýšení výživného. Žádost o změnu výživného (zvýšení nebo snížení) by měla k soudu být podána po pečlivém zvážení, zda skutečně došlo k dlouhodobé změně poměrů buď na straně dítěte, nebo rodiče nezletilého.  V průběhu řízení o změnu výše výživného bude soud opět komplexně zkoumat změnu poměrů od posledního rozhodnutí o výživném. Na základě výše uvedeného máme za to, že přestup vaší dcery z mateřské do základní školy a zároveň zvýšení platu na straně otce by mělo být dostatečným důvodem ke změně výše výživného. S otcem dcerky se můžete zkusit na nové výši výživného domluvit a návrh dohody předložit ke schválení soudu, který již jednou o výživném rozhodoval. Pokud se nedohodnete, můžete k soudu podat svůj jednostranný návrh na změnu výživného. V obou případech bude soud posuzovat, zda skutečně došlo k takové změně poměrů, aby rozhodl o zvýšení výživného. V naší poradně můžete obdržet vzor, podle kterého je možné si sepsat buď dohodu o změně výše výživného, nebo váš návrh na změnu výživného.

Monika Urbánková

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace