Facebook

Poradna

Můžu dědit po příteli? 30.8.2011

Dobrý den, nedávno mi zemřel přítel, se kterým jsme spolu bydleli 2 roky v jeho bytě a společně spolu hospodařili. Plánovali jsme se vzít. On mi chtěl půlku bytu darovat a spolu ho postupně opravovat. Nyní je však všechno jinak. Krom toho, že jeho smrt těžce nesu a hrozně mi chybí, nastaly problémy během dědického řízení. S jeho rodinou jsem si nikdy moc nerozuměla a oni teď tvrdí, že na nic nemám nárok. Že ať nepředpokládám, že něco zdědím. Že to nedopustí. Kamarád mi ale řekl, že bych na něco nárok mít měla. Je to pravda? A co když mě nebudou chtít uznat jako dědice? Už jsem na pokraji sil a nerada bych se s nimi soudila.                                                                              Zuzana F.

 

Dobrý den, pokud váš přítel neměl děti, a to ani z předchozích vztahů, či nezanechal závěť, nastupuje v rámci dědického řízení tzv. druhá dědická skupina. V rámci druhé dědické skupiny mohou dědit manžel, partner (v rámci registrovaného partnerství), otec, matka, a také i osoba,která žila se zemřelým ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí a která z tohoto důvodu pečovala o společnou domácnost či byla odkázána výživou na zemřelého. Dědicové druhé dědické skupiny dědí rovným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví. Abyste připadala v úvahu jako dědic spolu s rodiči, musela byste splnit několik podmínek. Za prvé byste musela prokázat, že jste spolu žili nejméně jeden rok bezprostředně před okamžikem smrti zemřelého, dále je nezbytné prokázat, že jste spolupečovala o společnou domácnost, např. udržováním pořádku v bytě, úhradou potřeb společné domácnosti nebo jste poskytovala prostředky na tyto potřeby. Pokud by Vás odmítli uznat jako oprávněného dědice, další postup notáře by měl spočívat v tom, že vás všechny vyzve k tomu, aby jste se dohodli a pokusili se vyřešit věc smírnou cestou. Pokud k dohodě nedojde, nemůže tuto záležitost dále řešit notář, ale v rámci řízení by vás měl soud usnesením vyzvat, abyste v určité lhůtě podala žalobu k soudu a v rámci tohoto soudního řízení budete muset prokázat, že jste splnila podmínky oprávněného dědice (viz výše). Pokud se rozhodnete žalobu v určené lhůtě nepodat, bude pokračovat dědické řízení bez vás. Na vás jako na dědice již nebude brán zřetel. Chápeme, že pro je pro vás tato situace nesmírně těžká a vysilující. Ale pokud se s ostatními dědici nedohodnete a budete si na svých nárocích dále trvat, soudnímu sporu se zřejmě nevyhnete. Přeji vám hodně sil v řešení této situace. Pokud budete chtít, můžete se na nás znovu obrátit. K tomuto případu zde máme např. vzor žaloby.

Radka Matyášková,

Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace