Facebook

Poradna

Můžu chtít vrácení daru pro nevděk? 20.12.2016

Jsem vlastníkem bytu 2+1 v centru města. V tomto bytě jsem žila s manželem a po jeho smrti sama. Nyní jsem si našla přítele a přestěhovala se k němu do rodinného domu. Byt je prozatím prázdný, jen v něm občas přespávám. Zvažuji, že bych ho darovala dceři, která bydlí v podnájmu. Zatím s ní mám bezproblémové, dobré vztahy. Ale co když se vztahy zhorší? Nebo se ke mně dcera nebude chovat hezky, nebude se se mnou chtít stýkat? Můžu pak dostat byt zpět?                           Anežka V.

Rozhodujete se, zda máte svůj byt darovat dceři. Ptáte se, zda je pak nějaká šance získat byt zpátky, pokud by se vztahy s dcerou zhoršily. Nový občanský zákoník umožňuje vrácení daru ze dvou důvodů, a to odvolání daru pro nouzi a odvolání daru pro nevděk. Pokud dárce upadne do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu ho vydal zpět. Této povinnosti se obdarovaný může zprostit tím, že tuto nutnou obživu bude zajišťovat sám. Právo odvolat dar nemá dárce v případě, že si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Odvolání daru pro nevděk je možné v případě, že obdarovaný ublíží dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy. Pokud takové chování dárce obdarovanému nepromine, může pro jeho nevděk od smlouvy odstoupit. Z výše uvedeného vyplývá, že ne každé zhoršení vztahů musí vést k tomu, že by vám vzniklo právo žádat dar zpět. Posouzení okolností je vždy individuální a složité a je nutné brát v potaz nastalou konkrétní situaci. Pokud by k takové situaci došlo a vy byste požadovala dar zpět, je nutné obdarovanému zaslat výzvu k vrácení daru. Využije-li dárce svého práva domáhat se vrácení daru a jsou-li naplněny zákonné podmínky pro jeho vrácení, zaniká právní vztah z darování přímo ze zákona, a to dnem, kdy byla výzva dárce doručena obdarovanému. Pokud obdarovaný s vrácením daru nesouhlasí a výzvu dárce nerespektuje, má dárce možnost uplatnit svůj nárok u soudu. Z Vašeho dotazu mám pocit, že se i částečně obáváte byt darovat s ohledem na možné problémy. Zároveň ale chcete dceři umožnit možnost bydlení ve vašem bytě, který nyní neužíváte. Je tedy na místě sdělit, že možností, jak situaci dcery řešit a byt nedarovat, je vícero. Je možné dceři byt například vypůjčit. Dcera by tak mohla byt užívat, zlepšilo by to její životní situaci a vy byste stále zůstala vlastníkem bytu. Pokud byste situaci chtěla probrat podrobněji, můžete se na naši poradnu obrátit i osobně. V těchto věcech může být osobní konzultace vhodnější.

 

                Romana Najvertová

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace