Facebook

Poradna

Může také otec zvolit variantu rodičovského příspěvku?

Mám dvouměsíční dítě. Jelikož jsem před porodem byla rok v evidenci úřadu práce, neměla jsem nárok na mateřskou a od porodu pobírám rodičovský příspěvek ve výši 7 600,- korun měsíčně. Vím, že proto, že jsem nepobírala mateřskou, budu těch 7 600,- korun pobírat jen nějakou dobu a pak do 4 let věku mé dcery budu dostávat měsíčně jen 3800,- korun.  Ale prý může o výši rodičovského příspěvku rozhodnout i můj přítel, který je otcem dítěte. V jeho případě by údajně mohlo vše vyjít tak, že bychom pobírali celou dobu oněch původních 7 600,- korun měsíčně. Jak to tedy jde vyřešit?                                 Simona G.

Ano, jelikož vám nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou), nemáte možnost volby varianty rodičovského příspěvku a tudíž byste měla čerpat rodičovskou dovolenou ve snížené výměře. To znamená do 9 měsíců věku dítěte ve výši 7600,- korun a poté 3800,- korun měsíčně do 4 let věku dítěte – za podmínky osobní celodenní a řádné péče o dítě. Máte-li však zájem o tříletou variantu, při které byste pobírala 7600,- korun měsíčně do tří let věku dítěte, může tuto volbu provést váš přítel coby otec dítěte. A to za předpokladu, že mu vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) – podmínkou této dávky je mimo jiné účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech. Pokud by otec dítěte podmínky na PPM splňoval, můžete s ním uzavřít písemnou dohodu o převzetí dítěte do péče, na základě které váš přítel nastoupí na PPM třeba jen na jeden den např. o víkendu. Tuto dohodu lze uzavřít nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte. Volbu varianty rodičovského příspěvku může učinit rodič, který má nárok na rodičovský příspěvek, proto je potřeba, aby o tento příspěvek otec dítěte požádal a volbu varianty následně provedl. Je třeba mít na paměti, že tuto volbu je potřeba provést nejpozději v měsíci, ve kterém dítě dosáhne 9. měsíce věku. Upozorňuji na to, že jednou zvolená varianta rodičovského příspěvku nemůže být změněna. V době pobírání rodičovského příspěvku může rodič vykonávat výdělečnou činnost, je však potřeba zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. To znamená, že pokud bude otec dítěte pobírat rodičovský příspěvek, může nadále chodit do zaměstnání a péči o dítě zajistíte vy. Případně můžete opět převzít dítě do své péče a zažádat o rodičovský příspěvek vy s tím, že volba tříleté varianty zůstane nezměněná. Pro bližší informace můžete kontaktovat odbor státní sociální podpory ve vašem bydlišti, kde vám tento postup podrobněji vysvětlí.  

Radana Plevová,
Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace