Facebook

Poradna

Může mi být jen tak zvýšen nájem? Region Opavsko 08. 03. 2011

Mám uzavřenou podnájemní smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2012. Za nájemné platím 6500 korun. Pronajímatel za mnou přišel, že chce, abych platil ještě o 1000 korun víc. Pokud prý nebudu platit vyšší nájemné, najde si jiného podnájemníka a mě i s rodinou vystěhuje na ulici. Ve smlouvě mám uvedenu výpovědní lhůtu dva měsíce, ale žádný důvod, ani žádné smluvené podmínky ukončení podnájmu. Může mě vystěhovat?                                          Milan S.

Odpověď: Ve Vašem dotazu se zmiňujete o podnájemní smlouvě a zároveň o pronajímateli. Než Vám proto na Váš dotaz odpovím, musím se zmínit o rozdílu mezi nájmem a podnájmem. Vlastník bytu, tj. pronajímatel, pokud chce svůj byt přenechat do užívání jiné osobě, vždy uzavírá nájemní smlouvu. Nájemce, který bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, může dát dále byt do podnájmu třetí osobě. Tyto dvě osoby mezi sebou uzavírají podnájemní smlouvu. Ta musí splňovat zákonem stanovené podmínky, a to že podnájemní smlouva musí být písemná a musí být uzavřena za písemného souhlasu pronajímatele (vlastníka nemovitosti), jinak je neplatná. Zjistěte si, zda máte uzavřenou nájemní či podnájemní smlouvu. Podmínky nájemného a výpovědi jsou u těchto smluv dosti odlišné. Důležitý je obsah smlouvy a s kým jste ji uzavřel.

Při odpovědi na Váš dotaz budu vycházet z toho, že máte uzavřenou platnou podnájemní smlouvu. Pro podnájemní smlouvy nejsou stanoveny žádné cenové regulace nájemného. Nájemné se stanovuje na základě dohody podnájemce a nájemce. Pokud Vám nájemce chce zvýšit nájemné o 1000 korun, může to udělat jedině s Vaším souhlasem. Tuto změnu je možné upravit dodatkem k podnájemní smlouvě. Pokud zvýšené nájemné nechcete platit, pak toto Vaše rozhodnutí oznamte nejlépe písemně nájemci a plaťte dál původně sjednanou částku. Bohužel podnájemní smlouvu lze vypovědět mnohem snadněji než nájemní. Pokud výpovědní důvody nemáte blíže stanoveny, může Vám být dána výpověď bez uvedení důvodu. Ve Vašem případě bude platit dvouměsíční výpovědní lhůta, kterou ve smlouvě máte uvedenou. Pročtěte si doma smlouvu, kterou jste uzavřel. Pokud Vám něco nebude jasné, navštivte naši poradnu osobně a vezměte si sebou i smlouvu. Podle ní Vám budeme schopni konkrétněji odpovědět.  

Radka Matyášková,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace