Facebook

Poradna

Může mě lékař přestat léčit?

Dobrý den, od letošního dubna došlo k řadě změn, týkajících se zdravotnictví. Dočetl jsem se, že i lékař může ze své strany ukončit péči o pacienta. Mám kamaráda, který je nemocný. Občas nebere předepsané léky, na domluvené kontroly k lékaři chodí nepravidelně. Je konfliktní. Toto jeho chování se někdy projevuje i u lékaře. Lékař již chtěl s kamarádem ukončit péči, ale prý to nešlo. Naposledy když byl kamarád u lékaře, sdělil mu, že pokud nebude respektovat léčbu, může jej odmítnout dál léčit. Je to pravda?    David P.

Davide, máte pravdu, že od dubna letošního roku došlo k určitým změnám, týkajícím se zdravotnických služeb. Změna se týká také důvodů, pro které ten, kdo poskytuje péči, ji může pacientovi jednostranně odmítnout. Do účinnosti zákona č. 372/2011 o zdravotních službách, tj. do 31. 3. 2012, nebylo možné, aby lékař sám jednostranně ukončil péči o pacienta, kterého již měl ve své péči. Lékař mohl odmítnout pouze nové zájemce o péči z důvodu, že by již tomuto zájemci či ostatním pacientům nemohl z důvodu pracovního vytížení poskytnout kvalitní péči. Důvodem mohlo být i to, že nový zájemce bydlel příliš daleko od ordinace. Jiná situace však nastala od 1. dubna 2012 s účinností výše uvedeného zákona. Nově může poskytovatel ukončit jednostranně péči také i u stávajícího pacienta. Jedním z důvodů může být i skutečnost, že pacient úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup, omezuje práva ostatních pacientů a jeho chování není omezeno zdravotním stavem. Dále také pokud pacient přestal poskytovat součinnost pro další péči, například nedodržuje podmínky léčby, nedostavuje se na kontrolu apod. Zda jsou dány důvody pro ukončení péče, posuzuje sám poskytovatel péče. Pokud se lékař rozhodne ukončit péči o vašeho kamaráda, musí mu vydat písemnou zprávu, ve které bude důvod ukončení uveden. Z vašeho popisu nelze jednoznačně stanovit, zda kamarád splňuje podmínky pro ukončení, či ne. Vždy je nutné posuzovat každý případ individuálně. Pokud se tak stane a kamarád nebude s ukončením péče souhlasit, má právo se obrátit na příslušný správní orgán, který tomuto lékaři udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. U lékaře se soukromou praxí máme za to, že by se mohlo jednat o Českou lékařskou komoru. V případě, že by ukončením péče došlo k vážnému ohrožení zdraví či života kamaráda, nemůže lékař péči ukončit.

Radka Matyášková,
Občanská poradna Charity Opav

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace