Facebook

Poradna

Může bývalý manžel bránit prodeji zahrady? Region Opavsko 18.10.2011

Před deseti lety jsme s nyní již bývalým manželem dostali od mých rodičů darem pozemek, zahradu. S bývalým manželem se již víceméně nestýkáme, pouze spolu občas vyřešíme problémy ohledně údržby zahrady, posekání trávy apod. Ovšem nyní jsem se dostala do finanční tísně a možnost prodat moji část zahrady by mi pomohla část mých závazků zaplatit. Krom toho si myslím, že bych v případě exekuce o zahradu stejně přišla. Bývalý manžel s prodejem nesouhlasí a prohlásil, že udělá cokoli, aby mi v prodeji zabránil. Má na to právo?                                                                     Veronika P.

 

Vzhledem k tomu, že vám a bývalému manželovi byl pozemek darován, stali jste se podílovými spoluvlastníky, a to i přesto, že k nabytí majetku došlo za dobu manželství. Předpokládám, že  každý vlastníte ideální ½ pozemku. Spoluvlastník je v tomto případě úplným vlastníkem svého podílu a, nezasahuje-li tím do práv ostatních spoluvlastníků, může s ním libovolně nakládat. Ve svém dotazu bohužel neuvádíte, zda máte v úmyslu prodat svou část osobě blízké či nabídnete-li svou část pozemku ke koupi např. i prostřednictvím realitní kanceláře komukoli. Jedno ale mají obě možnosti společné, a to že přímo souhlas bývalého manžela s prodejem nepotřebujete. Pouze v případě, že by byl podíl prodáván někomu jinému, než osobě blízké, má bývalý manžel předkupní právo, jak uvádí § 140 Občanského zákoníku. Je otázkou, co bývalý manžel myslel větou, že udělá cokoli, aby prodeji zabránil. Pokud totiž splníte příslušné zákonné podmínky, nemělo by vám v uzavření platné kupní smlouvy i s cizí osobou nic bránit. V rámci odpovědi budu předpokládat, že zřejmě asi máte zájem prodat svůj podíl jakékoliv osobě, která bude mít o koupi zájem, nikoliv tedy osobě blízké. Pokud tedy budete chtít svůj podíl prodat, jste povinna nejdříve jej nabídnout ke koupit svému bývalému manželovi a pokud bývalý manžel nechce, aby váš podíl vlastnil někdo jiný, může svého předkupního práva využít a vámi nabízenou část koupit sám. Předkupní právo je však institut, který by potřeboval vysvětlit blíž, k čemuž není bohužel na omezené ploše této rubriky prostor. Pokud byste se tedy chtěla dozvědět další informace, jak dále postupovat, je možné nás přímo navštívit osobně. Můžeme vám problematiku vysvětlit podrobněji.

Lucie Vehovská,

Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace