Facebook

Poradna

Musím platit ukradené pracovní prostředky?

U svého zaměstnavatele pracuji přes dva roky jako mistr technické dílny. Ke své práci potřebuji nářadí větší hodnoty a mobil, který jsem obdržel od svého zaměstnavatele. Když jsem přišel po víkendu do práce, nářadí i mobil byly z dílny odcizeny. Zaměstnavatel mi řekl, že jsem mu způsobil škodu. Vůbec neřešil, jak byly předměty odcizeny. Dále mi oznámil, že mi škodu srazí ze mzdy. Ale já s tím nesouhlasím. Může mi strhnout škodu z mé mzdy bez mého souhlasu? Škodu na předmětech jsem nezpůsobil já, byly přece  odcizeny. Musím ji přesto platit?             Milan K.

 

Z toho, co píšete, vyplývají dva různé dotazy. A to sražení mzdy bez vašeho souhlasu a odpovědnost za škodu na svěřených předmětech. V prvé řadě vám zaměstnavatel nemůže sám od sebe strhnout část mzdy, ani celou mzdu. Zaměstnavatel může provádět srážky ze mzdy, ale pouze s vaším písemným souhlasem. Zákoník práce dává zaměstnavateli možnost s vámi sepsat dohodu o srážkách ze mzdy. Zároveň vám však musí ponechat základní nezabavitelnou část mzdy, tak jako v případě nařízeného výkonu rozhodnutí. Pokud vám zaměstnavatel neoprávněně nevyplatí mzdu nebo její část, požádejte jej o její vyplacení nejlépe písemně. Pokud tak neučiní ani po 15ti denní splatnosti mzdy, máte právo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr. V tomto případě máte rovněž nárok na odstupné. V případě, že jste dané předměty nepřevzal na písemné potvrzení či dohodu o odpovědnosti, za ztrátu svěřených předmětů zpravidla nemusíte nic platit. Pokud jste písemně potvrdil jejich převzetí nebo sepsal dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, vznikla vám odpovědnost za jejich ztrátu a zaměstnavatel může požadovat škodu v plné výši. Tato odpovědnost předpokládá, že musí jít o předměty, které zaměstnanec sám a výlučně používá a má možnost zabezpečit jejich ochranu. Dokázat, že nezodpovídáte na ztrátu, je na vás. Pokud neprokážete, že škoda vznikla cizím zaviněním (např. krádeží,), zcela nebo zčásti odpovídáte za ztrátu věcí a tedy vzniklou škodu. Měl byste prokázat, že jste dané předměty dostatečně zabezpečil a že ztráta vznikla bez vašeho zavinění. Jak už jsem se zmínila výše, zaměstnavatel musí vytvořit takové podmínky, aby zaměstnanec mohl zabezpečit jejich ochranu. Tyto případy je však nutné posuzovat individuálně, proto je v případě dalších dotazů možné navštívit poradnu osobně.

Radka Matyášková,
Občanská poradna Charity Opava
 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace